Vocabulary for the Library site

at aleph.muni.cz, you have to login in as Host (Guest)
Host Guest
Zadejte slovo nebo slovní spojení Enter a word or a group of words
Pole Field
Všechna pole All fields
Blízkost slov Proximity of words
Vyhledávání, hledání, hledej Search
Jméno Name
Kniha Book
Knihovna Library
Název Title
Předmět(y) Subject
Klíčové slovo Keyword
Vyhledávání podle klíčových slov Search by Keywords
Výstup Quit
Další Next
Minulý Previous
Skok Go to
Stránkování Page up, Page down
Jednotka (jednotky, jednotek) Items, copies
Listování (listuj) Browsing (browse)
Nakladatel Publisher
V názvech ... In the title ...
... knih, článků, časopisů, atd. ... of books, articles, magazines, etc.
Upřesnění Advanced search

 

 


Please report any problems and/or suggestions to vurm@phil.muni.cz