Domovská stránka
 
ŽHAVÉ NOVINKY
Sborník 5 / 2004
PŘEDCHOZÍ KONFERENCE
1998-2003
FOTOGRAFIE
5 / 2003
4 / 2001
SBORNÍKY
5 / 2004
4 / 2002
3 / 2001
2 / 2000
1 / 1999
KONTAKTY
Kontaktní adresa
Adresy organizátorů
 
Interface

ČEŠTINA - UNIVERZÁLIA A SPECIFIKA

Hlavicka2
Interface Interface
> Domovská stránka
Interface
 

 

Právě vyšel sborník Čeština –univerzália a specifika 5.
Obsah a informace o sborníku naleznete
zde.


VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONFERENCE
ČEŠTINA - UNIVERZÁLIA A SPECIFIKA

 Mezinárodní bohemistickou konferenci ČEŠTINA UNIVERZÁLIA A SPECIFIKA, nazývanou podle místa konání prvních ročníků též „šlapanická“, organizuje Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Prvním impulsem pro její vznik byla potřeba vytvořit diskusní fórum pro autory slovníku zpracovávajícího češtinu v jazykovědných pojmech. Po vydání této práce (Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J./eds./: Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002) se ukázalo, že mezi českými i zahraničními bohemisty je vůle setkávat se na podobně zaměřeném sympoziu i nadále. Jeho široké tematické vymezení totiž není pociťováno jako nevýhoda, nýbrž naopak jako možnost navázat kontakty s bohemisty různých specializací a především  slyšet se navzájem.

Jednacím jazykem je pouze čeština. Je tomu tak proto, že podle názoru organizátorů je povinností bohemistů i pečovat o češtinu jako funkční jazyk, jímž se o češtině vyjadřujeme.

Od  4. konference (2001) se pravidelnou součástí konference stala poster session. Referáty přednesené na konferenci  jsou publikovány ve sbornících ČEŠTINA UNIVERZÁLIA A SPECIFIKA.   Protože prvořadým cílem „šlapanických“ bohemistických setkání je přispět ke konfrontaci a tříbení názorů a k vyjasňování pozic, z nichž jsou různé názory odvozovány, nabízejí sborníky od č. 2 odborné veřejnosti též rubriku Fórum, v níž je možno publikovat kritická a argumentačně podložená stanoviska ke studiím zařazeným v předchozích číslech. Příspěvky do této rubriky je možno zasílat editorům sborníku (Z. Hladké a P. Karlíkovi).

 

 

Podpis Zdenka Hladká                      Podpis Petr Karlík
Zdeňka Hladká                             Petr Karlík