Hlavní stránka
Pracoviště
  Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Historie


    Bohemistika byla na FF MU zastoupena již od zahájení činnosti fakulty, tj. od studijního roku 1921/22. Tehdy byla součástí Semináře pro slovanskou filologii. V roce 1951 se seminář rozdělil na tři samostatné katedry a jednou z nich byla Katedra českého jazyka a literatury. Ta se v polovině 60. let dále rozštěpila na část literárněvědnou a lingvistickou, tato druhá část dostala název Katedra českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy. Po listopadu 1989 se z katedry stal ústav a ten se na začátku 90. let rozštěpil na tři samostatná pracoviště: indoevropeistika a obecná jazykověda vytvořily Ústav jazykovědy, slavistika se přidružila k nově vzniklému Ústavu slavistiky a samostatná bohemistika dala vzniknout dnešnímu Ústavu českého jazyka.

    Počátky jazykovědné bohemistiky na brněnské univerzitě jsou spojeny se jmény významných lingvistů Františka Trávníčka a Bohuslava Havránka. Již brzy po založení fakulty se v Brně začala profilovat dialektologická škola, reprezentovaná vedle zmíněných bohemistů Adolfem Kellnerem. Původně fakultní dialektologické středisko pak v roce 1952 nalezlo své domovské pracoviště v nově vzniklé pobočce Ústavu pro jazyk český ČSAV, jejímž ředitelem byl právě Adolf Kellner. I později na fakultě působili významní dialektologové, jako například Arnošt Lamprecht a Dušan Šlosar. Kromě toho se Brno stalo uznávaným střediskem syntaktickým (především díky Jaroslavu Bauerovi a Miroslavu Greplovi), další významné okruhy odborného zájmu o češtinu tvořily historická gramatika češtiny (František Trávníček, později Arnošt Lamprecht, Dušan Šlosar) a dějiny národního jazyka (Dušan Šlosar).

    V roce 1968 zde vznikla podle pražského vzoru z podnětu ministerstva školství Letní škola slovanských studií. Na její pětadvacetiletou tradici navázal v roce 1993 svým vznikem Kabinet češtiny pro cizince, který se věnuje výuce cizinců. Letní škola slovanských (bohemistických) studií se stala nedílnou součástí tohoto nového pracoviště.

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz