Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Mezinárodní konference


KORPUS JAKO ZDROJ DAT O ČEŠTINĚ


4. - 6. 11. 2004

Vzdělávací středisko Šlapanice u BrnaNOVÉ: SBORNÍK


FOTOGALERIE


DEFINITIVNÍ PROGRAM


Oznámení


V rámci projektu MOŽNOSTI A MEZE GRAMATIKY ČEŠTINY VE SVĚTLE ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU podporovaného Grantovou agenturou ČR uspořádá Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze ve spolupráci s Ústavem českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univ. v Brně konferenci, na kterou zve všechny české a zahraniční kolegy a kolegyně účastnící se práce na projektu, a další zájemce a zájemkyně o problematiku přístupu k jazykovým datům obsaženým v Českém národním korpusu a jazykovědného využívání těchto dat.

ZÁKLADNÍM CÍLEM KONFERENCE je vyměnit si informace o získávání relevantních dat z ČNK, které mohou tvořit empirickou základnu umožňující plnit priority projektu: (a) evidovat problémové jevy velmi či značně frekventované, které navzdory tomu nebyly dosud v gramatikách představeny buď vůbec, anebo jen neúplně či nahodile; (b) evidovat i jevy málo frekventované, mezní a řídké nebo sporné, jejichž popis dosud buď zcela schází, anebo je neúplný, nahodilý či mylný vzhledem k tomu, že - ve srovnání s nynějšími možnostmi - vycházel z velmi omezeného jazykového materiálu; (c) podat statistická data o evidovaných jevech a vyvodit z nich údaje o jejich typičnosti nebo okazionalitě a o jejich stylové hodnotě.

ORGANIZACE KONFERENCE
Termín:4. - 6. 11. 2004
Místo konání:Vzdělávací středisko Šlapanice
Nádražní 58, 664 51 Šlapanice u Brna
viz http://www.cdvu.muni.cz/slapanice.htm
Nabídka ubytování:tamtéž; k dispozici jsou dvoulůžkové pokoje (cena: 250,- Kč za osobu/noc) a jednolůžkové pokoje (cena: 350,- Kč za noc)
Nabídka stravování:tamtéž; snídaně za 30,- Kč, oběd za 65,- Kč, večeře za 55,- Kč (ceny se podle vedoucího Vzdělávacího střediska mohou lehce zvednout)
Program:referáty tematicky vyhovující zadání konference definovanému v jeho názvu; délka referátu: maximálně 25 minut. Referáty budou publikovány ve sborníku.
diskuse k předneseným referátům
  
ÚČAST NA KONFERENCI
Přihlášky:na konferenci je možné přihlásit se vyplněním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY, která je součástí tohoto oznámení
Kam přihlášku poslat:mailová adresa:
korpus2004@seznam.cz
nebo
klasická poštovní adresa:
Veronika Kamenská, Ústav českého jazyka Fil. fak. Masarykovy univ. 602 00 Brno, A. Nováka 1
Deadline:12. dubna

Těšíme se, že se v listopadu ve Šlapanicích setkáme.

Doc. PhDr. František Štícha, CSc.
hlavní řešitel grantu a iniciátor konference
Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
mající na starosti organizační zajištění konference

Kontaktní adresa: korpus2004@seznam.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

DEFINITIVNÍ PROGRAM

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz