Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Mezinárodní sympozium


MODALITA VE SLOVANSKÝCH JAZYCÍCH


19. - 21. listopadu 2004

Univerzita Řezno / Německo
Aktuálně:

V září 2005 vyšel sborník Modality in Slavonic Languages

Program sympozia [pdf]
Seznam účastníků [pdf]
Praktické informace [pdf]

Další informace na:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_IV/Slavistik/aktuelles/symposium.html


Oznámení


Každý jazyk má výrazy s významem českých sloves moci, muset a chtít. Na první pohled je patrné, že v jednotlivých jazycích tyto elementy mají značně rozdílné funkce. Protože se modalita nachází na rozhraní sémantiky, logiky a syntaxe, stává se ústřední součástí jazyka, a musí být tedy řádně zkoumána. V rámci slovanské lingvistiky existuje dlouhá tradice jejího studia. V září 1971 se v Brně konala konference s názvem Modální struktura věty ve slovanských jazycích. Příspěvky, které byly uveřejněny ve sborníku Otázky slovanské syntaxe III (Brno 1973), poskytly silný impuls pro další studium modality ve slovanských jazycích. V posledních letech byla modalita zkoumána rovněž z obecného a typologického hlediska. Objevuje se také velice silný zájem o modalitu u germanistů a romanistů, což se odrazilo např. v konferenci Modální slovesa v germánských a románských jazycích, která se konala v roce 1998 v Antverpách. Cíl řezenského sympozia je konfrontovat jazykovědce slavisty a germanisty, kteří pracují s modalitou.

Jeden z hlavních bodů sympozia bude typologická a dynamická dimenze modálních výrazů. Dnes disponujeme mnohem detailnějším popisem modálních struktur modálních struktur z raných fází jazykového vývoje než na počátku 70. let. Navíc typologicky orientovaný výzkum poskytuje nový pohled na relevantní struktury a na obecné principy jazykové změny.

Témata, na která bychom rádi vyslechli příspěvky, zahrnují následující aspekty modality, ale nejsou na ně omezena:

¨ specifické rysy modálních systémů v jednotlivých slovanských jazycích vzhledem k sémantice a pragmatice, morfologii a syntaxi
¨ typicky evropské rysy slovanských modálních systémů
¨ modální polyfunkčnost (epistemická, deontická, dynamická)
¨ modalita a mluvní akty
¨ modální logika a přirozený jazyk
¨ vznik modální funkce
¨ ztráta modální funkce

Sympozium bude trvat tři dny. Konferenčními jazyky budou angličtina, němčina, ruština. Příspěvky přednesené na sympoziu budou publikovány ve sborníku.

Organizační výbor:

Björn Hansen
Institut für Slavistik
Universität Regensburg
Deutschland
Petr Karlík
Ústav českého jazyka
Masarykova univerzita v Brně
Česká republika

Kontakt:
Björn Hansen
Institut für Slavistik
Universität Regensburg
93040 Regensburg
Germany
Telefon: ++49 +941 943-3361
++49 +941 943-3360
Fax: ++49 +941 943-1991
e-mail: bjoern.hansen@sprachlit.uni-regensburg.de

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz