Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
  Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Novinky - aktuality
Vyšlo:
Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). 

Antiqua Cuthna 4


Editoři:

Marie Škarpová
Pavel Kosek
Tomáš Slavický
Petra BělohlávkováPraha 2010

Nahoru


V létě 2011 vyšlo:


Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu

Editoři:

Michaela Čornejová
Lucie Rychnovská
Jana Zemanová


Host - Masarykova univerzita, Brno 2011

Nahoru
V létě 2011 vyšlo:
Miroslav Grepl
Jak dál v syntaxi


Editoři Jan Dvořák a Petr Malčík

Host, Brno 2011

Nahoru


V létě 2011 vyšlo:
Radoslav Večerka
Opera Slavica et Palaeoslovenica Minora


Editoři Jan Dvořák a Petr Malčík

Host, Brno 2011

Nahoru
V únoru 2011 vyšlo:
Zdenka Rusínová
Pokušení struktury


Editoři Jan Dvořák a Petr Malčík

Host, Brno 2011

Nahoru


V únoru 2011 vyšlo:


Karlík a továrna na lingvistiku

Sborník prací uspořádaný u příležitosti šedesátých narozenin prof. Petra Karlíka

Editoři:

Aleš Bičan
Jan Klaška
Petra Macurová
Jana Zmrzlíková


Host - Masarykova univerzita, Brno 2011

Nahoru
V prosinci 2010 vyšlo:
Dušan Šlosar
Opera Bohemica Minora


Editoři Jan Dvořák a Petr Malčík

Host, Brno 2010

Nahoru


Ústav českého jazyka jako spolupořádající instituce

si Vás dovoluje pozvat na další ročník mezinárodní lingvistické konrefence

Formal Description of Slavic Languages (FDSL 8.5)


Konference se koná od čtvrtka 25. 11. do soboty 27. 11. 2010 v posluchárně M21 v budově Lékařské fakulty na Joštově ulici.

Program konference je k dispozici zde: http://www.phil.muni.cz/jazyk/fdsl

Nahoru


Program Týdne vědy na ÚČJ (akce konané 16. 11. 2010)

Nahoru


Fotografie z konference

Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

FF MU Brno 23. - 25. září 2010

Nahoru


V květnu 2010 vyšlo:


Mnohotvárnost a specifičnost onomastikyEditoři:

Jaroslav David
Milan Harvalík
Michaela Čornejová


Obsah sborníku


Sborník v elektronické podobě lze stáhnout ze schránky OSTRAVACOK@centrum.cz, heslo cok09.

Nahoru
V únoru 2010 vyšlo:
Development of Language through the Lens of Formal Linguistics


Editor:

Petr Karlík


Obsah sborníku

Info [pdf]

Nahoru


Nový studijní obor mezi češtinou a informatikou

Pro studenty, kteří se nebojí češtiny ani počítačů, byl od podzimního semestru 2010 otevřen na Filozofické fakultě MU v bakalářském studijním programu nový obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.

Část výuky probíhá na Fakultě informatiky MU. Bližší informace na webových stránkách www.pocitacova-lingvistika.cz.

Nahoru


Byla zpřístupněna

Elektronická bibliografická databáze jazykovědné bohemistiky

Databáze eviduje v návaznosti na Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (Pleskalová, J. aj., eds., Academia, Praha 2007) v relativní úplnosti významná díla české jazykovědné bohemistiky. Její základní podoba byla vytvořena v letech 2003–2005 PhDr. Mojmírem Dočekalem, Ph.D., v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR č. 405/03/1418 Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Po ukončení projektu ji vzalo do své péče brněnské pracoviště Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (LC 546), fungující pod Ústavem českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Během let 2006–2009 byla databáze doplněna a upravena Mgr. Janou Zemanovou, nynějším správcem tohoto programu. V současné době je zpřístupněna jak na stránkách ÚČJ, tak na stránkách Výzkumného centra (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=etymolog_c).

Nahoru


V prosinci 2009 vyšlo:


Czech in Formal Grammar
Editoři:

Mojmír Dočekal
Markéta Ziková


Obsah sborníku

Nahoru
V prosinci 2009 vyšlo:
Antropologický slovník

aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk


Jaroslav Malina a kolektiv

Brno 2009

Autorkou hesel antroponymum, příjmí, abionymum, bionymum je Jana Pleskalová.

Tištěná kniha obsahuje pouze ukázky hesel, kompletní slovník je na přiloženém CD a zdarma zpřístupněn na adrese http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html.

Nahoru


V prosinci 2009 vyšlo:


Stará čeština pro nefilologyJana Pleskalová

Brno 2009, 2. vydání


Nahoru
V prosinci 2009 vyšlo:
Tvoření nejstarších českých místních jmen
Michaela Čornejová

Brno 2009

Monografie je uceleným rozborem utvářenosti nejstarších českých místních jmen, doložených do r. 1278. Vychází ze slovotvorné teorie M. Dokulila a navazuje na popis tvoření staročeských apelativ a osobních jmen. Závěry shrnují stav ve staré češtině a umožňují vyslovit též prognózy dalšího vývoje systému českých místních jmen.

Publikaci je možno zakoupit na sekretariátě ÚČJ.

Cena 160 Kč

Nahoru


V listopadu 2009 vyšlo:


Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formulářeVeronika Bromová

Brno 2009


Práce se zabývá počátky užívání češtiny v administrativní sféře; jmenovitě se jedná o analýzu jazyka nejstarších českých listin od doložených počátků jejich výskytu v poslední třetině 14. století do konce první třetiny století následujícího. Hlavní pozornost je věnována vývoji formuláře a jeho postupnému ustalování; zohledňována jsou rovněž textovědruhová specifika či institucionální a sociální stratifikace vydavatelů a příjemců zkoumaných listin v jednotlivých obdobích.

Publikaci je možno zakoupit na sekretariátě ÚČJ.

Cena 220 Kč

Nahoru
Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz