Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Konference


DĚJINY ČESKÉHO PRAVOPISU (DO R. 1902)


Seznam přihlášených účastníků


Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (Praha)
Grafická stránka korespondence Boženy Němcové

Prof. Dr. Tilman Berger (Tübingen)
Argumentace reformátorů českého pravopisu mezi lety 1780 a 1850

Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (Brno)
Pravopis českých administrativních textů 14. a 15. století a jeho zachycení v dostupných edicích

PhDr. Alena M. Černá, Ph.D. (Praha)
Specifika pravopisného úzu textů 16. století

Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D. (Brno)
Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik

PhDr. Robert Dittman, Ph.D. (Praha)
PhDr. Alena Fidlerová, Ph.D. (Praha)
Mgr. Veronika Steffal Vladimírová (Praha)
Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku

PhDr. Milada Homolková, Ph.D. (Praha)
Pravopis staročeských veršovaných legend z doby lucemburské

Mgr. Martina Jamborová (Praha)
Kvantita jako významový diferenciační činitel ve středověkém právnickém textu

Mgr. Marek Janosik-Bielski (Praha)
Pravopisné zvláštnosti v sbírce staročeských kázání založených na legendách

Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (Brno)
Interpunkce českých tištěných kancionálů pobělohorského období a možnosti její transkripce

PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D. (Praha)
Psáti, neb tisknouti? (Nám4, DrachGram, ŠtVýb 1a pravopis)

Doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. (Praha)
Grafická stránka nejstarších zápisů kroniky tak řečeného Dalimila

Boris Lehečka (Praha)
Mgr. Kateřina Voleková (Praha)
(Polo)automatická počítačová transkripce

Mgr. František Martínek (Praha)
Pravopis starších textů versus textový korpus k lingvistickým analýzám

Mgr. Katarína Muziková, PhD. (Bratislava)
K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

PhDr. Petr Nejedlý (Praha)
Humanistický a barokní pravopis z pohledu lexikologického aneb Co (ne)říká pravopis o slovní zásobě češtiny doby střední

Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Vídeň)
Recepce pravopisu Jana Václava Póla jeho vídeňskými a vídeňskonovoměstskými současníky

PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc. (Praha)
Mgr. Markéta Pytlíková (Praha)
Mgr. Hana Sobalíková (Praha)
Interpunkce a členění textu v staročeských biblických rukopisech

Prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (Brno)
Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky

Mgr. Lucie Rychnovská (Brno)
Korespondence Bedřicha Smetany z hlediska pravopisného

Mgr. Kateřina Rysová (Praha)
K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední

Mgr. Stanislava Spinková (Brno)
K pravopisu českých textů z konce 18. stol. (vybrané texty J. Rulíka)

Mgr. Martin Stluka (Praha)
Zpracovávání jednotlivých pravopisných systémů v rámci diachronní složky Českého národního korpusu

Mgr. Štěpán Šimek (Praha)
K pravopisné podobě proprií cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488)

Prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (Brno)
Diakritický pravopis

PhDr. Miloslava Vajdlová (Praha)
Pravopisná specifika Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka

Univ.-Prof. Dr. Josef Vintr (Vídeň)
Glosa ke grafice Jagićových a Paterových glos

Mgr. Kateřina Voleková (Praha)
Specifické rysy pravopisného systému v Slovníku klementinském (1455)

Mgr. Jana Zemanová (Brno)
Analýza pravopisné stránky Kancionálu z Ostré Lhoty

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz