Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
  Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů

Ústav českého jazyka FF MU

Výuka - jaro 2012


Baisa | Bromová | Děngeová | Grác | Hladká | Hlaváčková | Ireinová | Jakubíček | Janyšková | Karlík | Karlíková | Kloferová | Kosek | Křístek | Leix | Macurová | Maruš | Navrátilová | Nevěřilová | Osolsobě | Pleskalová | Rychnovská | Šrámková | Štefková | Vališová | Vilnow Komárková | Vojtová | Zemanová | Ziková | Živná |
Legenda:
 • 1. ročník bakal. studia
 • 2. ročník bakal. studia
 • 3. ročník bakal. studia
 • magisterské studium
 • doktorské studium
 • počítačová lingvistika
 • výběrové kurzy
 • ostatní  Mgr. et Mgr. Vít Baisa
  PLIN019Strojový překladpondělí12.30-14.05G32
   Konzultační hodinyúterý9.00-10.00FI B203
    čtvrtek9.30-10.30a po domluvě e-mailem

  Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
  CJBA37Slovenština
  výukaformoue-learningu

  Mgr. Zuzana Děngeová
  CJQ008Úvod do studia češtiny pro cizince
  čtvrtek9.10-10.45C14
   Konzultační hodinypo domluvě e-mailem

  Mgr. Marek Grác
  PLIN016Počítačová gramotnostčtvrtek17.30-19.05L11
  PLIN023Odborná přednáška a exkurze II   

  doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
  CJA014/ASoučasný český jazyk - lexikologiepondělí9.10-10.45D22
  CJA014/BSoučasný český jazyk - lexikologiepondělí10.50-12.25D21
  CJA014/CSoučasný český jazyk - lexikologieúterý9.10-10.45C43
  CJA014/DSoučasný český jazyk - lexikologiestředa14.10-15.45C32
  PLIN023Odborná přednáška a exkurze II   
   Konzultační hodinypondělí14.00-15.00VP
   (KH jen pro diplomandy po předchozí domluvě)pátek12.00-13.00VP

  Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
  CJBB85Počítačové nástroje pro češtinupondělí15.50-17.25L11
  CJBB100Prezentační nástrojeúterý
  10.50-12.25L11 (liché týdny)
  PLIN011Příprava dat pro korpusy
  úterý
  10.50-12.25L11 (sudé týdny)

  PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
  CJBB119/IKurz správného psaní pro nebohemistypondělí17.30-19.05D51
  CJBB119/JKurz správného psaní pro nebohemistypondělí19.10-20.45D51

  Mgr. Miloš Jakubíček
  PLIN015Překlenovací seminář IIúterý15.50-17.25L11

  PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
  CJBB122Úvod do slavistiky II
  úterý8.20-9.05C14
  CJA005/CÚvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II
  úterý9.10-10.45C13
  CJA005/DÚvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II
  úterý10.50-12.25C13
   Konzultační hodinypo domluvěÚJČ AV ČR, Veveří 97

  prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
  CJBB108Recenzentský seminář
  pondělí9.10-10.45D31
  CJBB142Přípravka na diplomovou práci ze syntaxepondělí10.50-12.25C14 (liché týdny)
  CJBB129Hybridní kategorie v češtiněúterý9.10-10.45D21
  CJBB130Infinitiv IIúterý10.50-12.25D21
  CJQ020Syntax češtiny pro cizince IIstředa
  10.50-12.25 
  CJBB141Analýza vedlejších vět IIčtvrtek10.50-12.25D31 (sudé týdny)

  PhDr. Helena Karlíková, CSc.
  CJBA040Praslovanština v zrcadle etymologie
  úterý
  9.10-10.45D51
  CJD23Etymologie pro doktorandy
  blokově1 za 14 dní 
   Konzultační hodinypo domluvěÚJČ AV ČR, Veveří 97

  Mgr. Jan Klaška
  CJBB143Korpusová cvičení se zaměřením na syntaxstředa
  15.50-17.25G22
   Konzultační hodinystředaod 17.30VP
    a po domluvě e-mailem

  PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
  CJBA10/BÚvod do dialektologieúterý10.50-12.25C42
  CJBA10/AÚvod do dialektologiečtvrtek9.10-10.45C32

  Mgr. Pavel Kosek, PhD.
  CJA005/AÚvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty IIstředa
  12.30-14.05C43
  CJA005/BÚvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty IIstředa
  14.10-15.45C43
  CJA041/AHistorická mluvnice češtinyčtvrtek
  10.50-12.25C13
  CJBB133Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář
  čtvrtek
  10.50-12.25C13
  CJBA48Editace českých raně novověkých textůčtvrtek
  12.30-14.05C13 (sudé týdny)
  CJBA47Barokní češtinačtvrtek
  12.30-14.05C13 (liché týdny)
  CJA054/BHistorická slovotvorba a syntaxčtvrtek14.10-15.45C42 (sudé týdny)
   Konzultační hodinystředa
  čtvrtek
  10.00-10.45
  10.00-10.45
  VP
  VP

  RNDr. Vojtěch Kovář
  PLIN024Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II - cv.středa
  10.50-12.25L32

  PhDr. Michal Křístek, M. Phil., Ph.D.
  CJBB40Vybrané problémy stylistikystředa9.10-10.45C42
  CJBB72Úvod do jazykové kulturystředa10.50-12.25C41
  PG12B26Rétorikačtvrtek9.10-10.45C42
  CJBB94/AStylistika češtiny - základní kurs pro překladatelepátek
  7.30-9.05D31 (sudé týdny)
  CJBB94/BStylistika češtiny - základní kurs pro překladatelepátek
  9.10-10.45D31 (liché týdny)
  CJA015Současný český jazyk - stylistikapátek10.50-12.25C13
   Konzultační hodiny

  VP
     
   

  Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
  CJBB131/APrezentační dovednostiúterý10.50-12.25D51 (liché týdny)
  CJBB114/BZákladní paměťové technikyúterý12.30-14.05C32 (liché týdny)

  Mgr. Jakub Maruš
  PLIN005Od praslovanštiny k češtině
  pondělí
  15.50-17.25D51
   Konzultační hodinystředa10.00-11.00VP (sekretariát ÚČJ)

  Mgr. Olga Navrátilová
  CJA041/BHistorická mluvnice češtiny
  úterý
  12.30-14.05D31
  CJBB119/MKurz správného psaní pro nebohemistyúterý
  14.10-15.45C32
   Konzultační hodinystředa9.30-10.30VP (sekretariát ÚČJ)

  RNDr. Zuzana Nevěřilová
  PLIN021Sémantická analýza v praxi
  středa
  15.50-17.25C31
   Konzultační hodinystředa13.00-14.00nebo po domluvě

  PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
  CJA009/ASoučasný český jazyk - morfologie IIúterý
  9.10-10.45G23
  CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi)středa
  12.30-14.05G02 (sudé týdny)
  CJBB84Morfologie a korpusstředa
  12.30-14.05G02 (liché týdny)
  CJA009/BSoučasný český jazyk - morfologie IIčtvrtek9.10-10.45M12
  CJBB105Korpusová lingvistika - přednáškavýukaformoukonzultací
   Konzultační hodinystředa10.00-11.30VP
   KH k předmětu CJBB105 po předchozí dolmuvěčtvrtek11.00-12.00VP

  prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
  CJA052Historická slovotvorba a syntax - přednáškapondělí12.30-14.05D51 (liché týdny)
  CJA054/AHistorická slovotvorba a syntaxpondělí12.30-14.05D51 (sudé týdny)
  CJBA20Vlastní jména osobní v češtiněúterý12.30-14.05C14 (sudé týdny)
  CJBB136Čeština v průběhu 12.-15. stoletíúterý12.30-14.05D21 (liché týdny)
   Konzultační hodinyúterý9.00-10.30VP

  Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
  PLIN006Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory IIúterý14.10-15.45G24

  Mgr. Lucie Rychnovská
  PLIN009Jak číst a psát odborný textpondělí
  9.10-10.45C34
  UZCJBE05/ADidaktika českého jazyka a literatury IIúterý7.30-9.05C31
  UZCJBE05/BDidaktika českého jazyka a literatury IIúterý9.10-10.45C32
   Konzultační hodinyúterý11.00-12.30
  VP
    popř. po domluvě e-mailem

  Mgr. Zdeňka Šrámková
  CJBB119/BKurz správného psaní pro nebohemistypondělí9.10-10.45C41
  CJBB119/AKurz správného psaní pro nebohemistypondělí10.50-12.25C31
  CJBB119/CKurz správného psaní pro nebohemistyúterý7.30-9.05D51
  CJBB119/DKurz správného psaní pro nebohemistyúterý9.10-10.45C42
  CJBB119/EKurz správného psaní pro nebohemistystředa
  7.30-9.05D51
  CJBB119/FKurz správného psaní pro nebohemistystředa9.10-10.45D51
  CJBB119/GKurz správného psaní pro nebohemistyčtvrtek
  7.30-9.05D51
  CJBB119/HKurz správného psaní pro nebohemistyčtvrtek9.10-10.45D51
  CJBB139Vybrané problémy současné psané češtinyčtvrtek14.10-15.45D51
   Konzultační hodinyúterý13.20-14.55VP

  Mgr. Marta Štefková
  CJBB77/AKodifikace češtiny I
  čtvrtek9.10-10.45C31
  CJBB77/BKodifikace češtiny I
  čtvrtek10.50-12.25S11

  Mgr. Pavlína Vališová
  PLIN022Využití korpusů při výuce češtiny
  pondělí14.10-15.45L11
   Konzultační hodinypondělí11.00-12.00VP

  Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D.
  CJA005/EÚvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty IIpondělí15.50-17.25C43
   Konzultační hodinypo domluvěÚJČ AV ČR, Veveří 97

  PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
  CJBA49Ruský jazyk pro bohemisty Ipondělí9.10-10.45C13
  CJBB119/KKurz správného psaní pro nebohemistypondělí10.50-12.25C13
  CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevuúterý10.50-12.25C32 (sudé týdny)
  CJBB132Syntax češtiny pro překladatelestředa
  9.10-10.45C13 (liché týdny)
  CJBB140Kapitoly z nářeční lexikografiečtvrtek10.50-12.25C42 (liché týdny)
  CJBA50Ruský jazyk pro bohemisty IIčtvrtek10.50-12.25C42 (sudé týdny)
  CJQ009Fonetika a fonologie pro cizincečtvrtek12.30-14.05VP
   Konzultační hodinyúterý14.00-15.00VP

  Mgr. Jana Zemanová
  CJBB119/LKurz správného psaní pro nebohemistyčtvrtek19.10-20.45C41
  CJBB119/NKurz správného psaní pro nebohemistypátek
  9.10-10.45C42
  CJBB78/AKodifikace češtiny IIpátek
  12.30-14.05C42
   Konzultační hodinypo domluvěVP

  Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
  OJ540Prefixy a předložkypondělí
  12.30-14.05C42
  CJA009/CSoučasný český jazyk - morfologie IIpondělí
  17.30-19.05C14
  CJBB120Úvod do generativní fonologiestředa
  17.30-19.05C41 (sudé týdny)
  CJD13Fonologie pro doktorandy Istředa
  17.30-19.05C41 (sudé týdny)

  Mgr. Tereza Živná
  PLIN020Editorská práceúterý
  17.30-19.05M12

  Umístění učeben viz: přečíslování poslucháren na FF

  Nahoru


  Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


  NAVRCHOLU.cz