Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
  Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Zaměření pracoviště


Ústav českého jazyka je pracoviště zajišťující vzdělání studentů oboru český jazyk a literatura a dále studium doktorské. Od podzimního semestru 2010 garantuje také bakalářské studium nového oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. (Tento obor má vlastní webové stránky: www.pocitacova-lingvistika.cz.)

Ústav českého jazyka poskytuje spolu s Ústavem české literatury a knihovnictví univerzitní vzdělání v oboru český jazyk a literatura. V jeho čele stojí vedoucí ústavu prof. J. Pleskalová. Na výuce a konzultacích se podílejí profesoři prof. J. Pleskalová a prof. P. Karlík a emeritní profesoři prof. M. Grepl, prof. M. Jelínek, prof. Z. Rusínová a prof. D. Šlosar.

Obor český jazyk a literatura se studuje jako tříleté studium jednooborové bakalářské a následně navazující dvouleté studium magisterské odborné (tj. neučitelské), v kombinaci s druhým oborem jako tříleté studium bakalářské a následně navazující dvouleté studium magisterské odborné (neučitelské) nebo učitelské.

Učební plán magisterského studia je založen na synchronním a diachronním studiu základních jazykovědných disciplín. Studium rozšiřuje bohatá nabídka výběrových předmětů, které korespondují s odborným (vědeckovýzkumným) zaměřením jednotlivých pedagogů (česká gramatika v synchronním i diachronním pohledu, vývoj spisovné češtiny, česká dialektologie, lexikologie, onomastika a další disciplíny).

Členové ústavu se věnují lingvistickému bádání také v rámci projektů Grantové agentury ČR a podílejí se na řešení různých vědeckých projektů domácích i mezinárodních.

Pracovníci ústavu publikují výsledky svých bádání v autorských monografiích, v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících, rovněž je prezentují na vědeckých fórech doma i v zahraničí. Podílejí se též na přednáškové činnosti v rámci Jazykovědného sdružení AV ČR a Brněnského lingvistického kruhu.

Ústav českého jazyka úzce spolupracuje s ÚJČ AV ČR v Brně i v Praze, s pracovišti podobného zaměření na univerzitách v České republice i v zahraničí, zejména ve Vídni (Rakousko) a v Řezně (Německo).

Na Ústavu českého jazyka se školí doktorandi oboru český jazyk.


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz