teplomer-sans ISS AlertCon
 

Aktuální informace

Tato stránka bude nadále věnována hlavně "provozním" aktualitám. Virové, bezpečnostní a jiné (subjektivně) významné aktuality budou od nynějška zveřejňovány zde, aby důležité provozní aktuality (např. informace o nedostupnosti ISu) nezanikaly (mezi méně důležitými, např. o odsouzení dalšího hackera)... icon_wink


Nová podoba stránek CIT (a dalších kateder, ústavů a pod.)

[22.11.2006 14:40] Jak jste si možná všimli, řada webových stránek mění podobu (a někdy i obsah icon_wink). Dlouhou dobu jsme hledali vhodný redakční systém, až jsme se rozhodli pro Plone a začali ho přizpůsobovat pro fakultní potřeby. V současné době je přichystáno 12 nových webových portálů, z nichž některé již jsou v ostrém provozu (např. CIT, Jazyková škola, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra filosofie, Ústav filmu a audiovizuální kultury, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií, Ústav slavistiky) a další jsou v různém stadiu příprav (Filozofická fakulta, Kabinet knihovnictví, Psychologický ústav, Ústav pedagogických věd, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Ústřední knihovna FF MU); zbývající se doufáme postupně také připojí.

Pokud jste se tedy (nějakou náhodou) dostali na tyto stránky, vězte že nebudou nadále aktualizovány - laskavě se přepněnte na nové webové stránky CIT.

Problémy s technikou v multimediálních učebnách

[9.11.2006 15:30] Těch je tedy letos (v podzimním semestru) požehnaně icon_sad.
Katedry v učebnách G21, G22 a G31 jsou stále rozdělané, nešťastně zvolený způsob zavírání horní části vedl k rozbití dvou kateder (naštěstí bez úrazu); následné demontáži víka a úvahám jak to spravit icon_wink. Neuspěšný pokus s fixačními šrouby snad ani nestojí za zmínku; další (doufejme platný) pokus bude uzavření jen části s vizualizérem. Držme si (vzájemně) palce icon_wink. Podle informace dodavatele by víka měla být upravena a namontována příští týden.
Další problém související s katedrami v těchto učebnách bylo přehřívání PC, které se kvůli tomu vypínaly... Doufejme že dodatečně udělané odvětrávání tento problém odstraní icon_wink.
Vizualizéry v učebnách G21, G22 a G31 byly zpočátku připojeny poněkud nešťastně přes PC - nejenže PC muselo být zapnuto (i když třeba jinak nebylo používáno), ale hlavně obraz byl malý, jen v dílčím oknu. Další možnost byla o trochu lepší (promítaný obraz měl konečně plnou velikost), ale vyžadovala složitější přepínání. Příští týden by mělo dojít k (doufejme konečné) úpravě připojením vizualizérů přes slučovače videosignálu.
Z učebny D51 zmizel někdy během prázdnim projektor icon_sad. Zpočátku byl jako náhrada používán přenosný projektor CIT, který byl později napevno namontován místo původního projektoru... Konečně se snad dočkáme trvalé náhrady - zítra by měl být namontován nový projektor.
AKTUALIZACE Konečně! v pátek 10.11.2006 byl dodán a namontován náhradní projektor (Epson EMP 82) - "náš" (CIT) přenosný projektor InFokus je tedy opět skutečně přenosný a dostupný pro půjčování...
V učebně B11 se porouchal vizualizér. Do doby než se problém vyřeší byl nainstalován přenosný vizualizér CIT. Doba opravy není zatím známa. icon_sad
Učebna C34 (kinosál) je bez nového ozvučení - zesilovač potřebný při promítání DVD resp. videa projektorem nezesiluje, předpokládaná doba opravy je konec příštího týdne. Promítání (kino)filmů obvyklým způsobem naštěstí tato porucha neovlivňuje. icon_wink
V učebnách A11, B12, B13, B31, D31 a D51, do nichž byl doplněn vizualizér, došlo ke komplikacím při promítání z PC - protože ve většině případů byl vizualizér napojen na stejný videokabel, je při promítání obrazu z PC nutno zapnout i vizualizér a přepnout zdroj signálu. Tato nepříjemná komplikace bude odstraněna zítra zapojením vizualizérů přes slučovače videosignálu.
AKTUALIZACE V pátek 10.11.2006 bylo v těchto učebnách změněno připojení vizualizérů - výběr zdroje videosignálu (PC nebo vizualizér) je prováděn automaticky. Pro projekci z PC je ale nutno aby vizualizér byl vypnutý - videosignál z vizualizéru má přednost před videosignálem z PC. Chceme-li promítat z vizualizéru, PC však vypínat nemusíme.
Kapitola sama o sobě je nový divadelní sál v budově G (učebna G03). Dlouho byly problémy techniku nastavit tak, aby ji bylo vůbec možno používat, natož aby její používání bylo bezproblémové, a, přísně vzato, zatím se tak nestalo, byť byla částečně použitelná. Dosavadní vrchol představuje porucha projektoru, v němž se zasekla clona. Podle dodavatele bude v pondělí nahrazen projektorem stejného typu a náš vadný bude reklamován. Také by mělo dojít k výměně zesilovače, který vzhledem k tomu že nabízí příliš pokročilé možnosti práce se zvukem (5.1, Dolby surround atp.) není umění nastavit nesprávně, naopak ale nastavit ho tak aby reprodukce zvuku byla dobrá (správná; ozvučení tvoří pouze 2 reproduktorové sestavy) je téměř nemožnéicon_sad.

Závadný odkaz ve Wikipedii

V encyklopedickém hesle o viru Blaster se podařilo odkaz na léčivý program přesměrovat na malware. Nedůvěra je na místě při práci s jakýmkoliv materiálem na internetu: i tak navýsost důvěryhodný zdroj, jakým je Wikipedia, se podařilo zaplevelit odkazem na virus místo léčivého programu. Stalo se to sice jen v německé mutaci a na čin se přišlo velmi rychle, ale i tak skýtá případ poučení. Na vině není jenom politika otevřenosti ve Wikipedii, ale volný charakter samotného internetu.
Informoval TheRegister.
AKTUALIZACE Weblog F-Secure informuje o pokračování - spamování německy psaných majlů, věrohodně vypadajících jakoby pocházely skutečně od Wikipedie, s odkazem na (údajnou) opravu chyby zneužívané červem Blaster - který však vede na úplně jiné stránky (registrované v říjnu! s docela věrohodným jménem "wikipedia-download.org") odkud se (kupodivu!) oprava nainstaluje, zároveň s ní se ale nainstaluje i trojan Trojan-Dropper.Win32.Small.atq icon_smile. Nás se to sice (jakoby) netýká, ale opravdu si - všichni a furt - musíme dávat dobrý pozor na co klikáme icon_wink ...

Změna v antispamovém filtru

V celofakultním nastavení antispamového filtru bylo přidáno pravidlo, které od určité hodnoty skóre (aktuálně: 12) podezřelý dopis přesouvá do jiné složky, se kterou se bude zacházet zvlášť - předpokládá se, že ji uživatelé nebudou číst, nebude se kontrolovat týdenním skriptem, výpis bude kratší a tím přehlednější, dopisy časem vymizí. Hodnota limitního skóre a další chování se bude měnit podle výsledků nového nastavení a odezvy od uživatelů.

Nové vybavení starých multimediálních učeben

[22.10.2006 16:50] Vybavení multimediálních učeben A01, A11, A33, B11, B12, B13, B31, B32, D21, D31 a D51 bylo rozšířeno tak, aby ve všech těchto učebnách bylo (druhově) stejné vybavení: projektor, el. plátno, PC, vizualizér, ozvučení (reproduktory a zesilovač). V učebně A33 bylo staré a poškozené el. plátno nahrazeno novým. V učebnách A11, B12, B13, B31, D31 a D51, v nichž dosud nebyl vizualizér, je při projekci z PC nutno zapnout i vizualizér - přenos videosignálu je totiž propojen přes vizualizér. Výběr zdroje videosignálu (PC nebo vizualizér) provádíme pomocí tlačítka "INT/EXT" na dálkovém ovladači vizualizéru; pokud promítáme obraz z PC, vypneme osvětlovací lampu vizualizéru (tlačítkem "LAMP" dálkového ovladače).

Vizualizér v uč. B11

[21.10.2006 12:40] (Samsung SDP-950ST) přestal fungovat, byl demontován a přenesen na CIT, kde vyčká na rozhodnutí zda opravit nebo pořídit nový icon_wink Do doby než se tak stane bude v uč. B11 náhradní přenosný vizualizér AVER 300i.

První rozsáhlý český scam

Od úterý 10. října koluje po internetu hromadný dopis vyzývající k aktivaci nového "systému bezpečnosti účtů". Jde o velmi rafinovaně napsaný a téměř věrohodně vypadající dopis, navíc se odkazuje na www stránku, která je dokonalou kopií skutečných stránek České spořitelny - až na jednu maličkost, je přidána kolonka na zadání bezpečnostního kódu. Je to podvodný dopis (anglicky označovaný scam, případně phishing, česky rhybhaření), v žádném případě na něj nijak nereagujte, neproklikávejte odkazy, dopis smažte.
Uživatelé na FF byli ochráněni antispamovou ochranou, ale ta nemusí vždy fungovat dokonale a aplikována je samozřejmě pouze na fakultní poštu.

Jaké rysy by mohly potenciální oběti varovat:

Odkazy:

Je třeba se poučit, dá se totiž očekávat, že další podvodné pokusy o vylákání důvěrných údajů budou následovat, možná ještě rafinovanější. Pokud používáte pro čtení pošty program Thunderbird a dopis se k vám dostal, byli jste varováni, že zpráva je téměř jistě podvodný e-mail.


Změna pravidel pro používání smtp serverů

V pondělí 2. října přistoupili správci metropolitní sítě k opatřením, která znemožňují stanicím pracovat se smtp serverem mimo MU. Změna pravidel se dotkne těch, kteří kdekoliv na univerzitě přistupují ke svému účtu mimo MU (seznam, volný, ...) a využívají cizí smtp server pro odesílání odchozí pošty z tohoto účtu, nedotkne se těch, kteří používají integrované prostředí zpracování veškeré pošty ve www prohlížeči. Pokud patříte do první skupiny, nastavte si jako smtp server relay.muni.cz nebo mail.phil.muni.cz.

senzace.cz

Od úterka 26. 9. je stovkám uživatelů rozesílán hromadný nevyžádaný reklamní dopis z adresy info@senzace.cz se žádostí o vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Žádáme všechny uživatele, aby ve vlastním zájmu negativní odpověď neposílali, v takových případech jim totiž hrozí naopak nebezpečí zařazení na seznam aktivních adres a nárůst spamu v budoucnu.

Z učebny D51 zmizel projektor

[20.9.2006 10:50] ohlásil nám vyučující... Někdo šikovný a hlavně nenechavý využil (někdy o prázdninách) situace kdy byla učebna chvíli odemčena (nebo si sám i odemčel) a vybavil si na náš účet své domácí kino (nebo dal projektor za pár šupů do frcu). A to jsme v květnu měnili lampu icon_sad Takže máme starost navíc.
AKTUALIZACE Nový projektor by měl být dodán a nainstalován během tohoto týdne (43. týden).

Pyzor

Ve středu 12. 9. 2006 v odpoledních hodinách byl rozšířen antispamový filtr fakultní pošty o modul pyzor. Modul pyzor je založen na srovnávaní otisku každého dopisu se známými spamy, odlišná technika než dosud používané techniky by měla detekci nevyžádané pošty výrazně vylepšit, uvítáme od uživatelů všechny zprávy a připomínky.

Pyzor je odvozen od staršího vzoru, aplikace Vipul's Razor, podstatou je distribuovaná kolaborativní metoda k detekci nevyžádané pošty. Domovská stránka projektu:

WiFi na FF

[7.9.2006 9:50] Další možnosti kde se připojit k siti FF pomocí WiFi najdete v druhém patře budovy G (místnost G3009 a okolí - měla by být pokryta i učebna G31 a okolní kanceláře). (Přehled →WiFi nebo již v novém portálu.)

Rezervace PC pracovny "A" 11.9.

[1.9.2006 15:30] V pondělí 11.9. bude počítačová pracovna A (přízemí budovy A) rezervována pro Centrum zahraničních studií (registrační den zahraničních studentů).

Učebna D22 bez projektorů

[31.8.2006 12:20] Projektory v učebně D22 jsou natolik zaprášené, že nutně potřebují vyčištění v servisu, kam budou odvezeny pravděpodobně v pátek 1. 9. Předpokládaná doba opravy je cca 14 dní.
AKTUALIZACE Projektory byly vyčištěny a v pátek 15.9. odpoledne opět nainstalovány.

mrakoplas: mod_security

Na webovém serveru mrakoplaš byla zprovozněna aplikace mod_security, která vyhodnocuje požadavky a podezřelé zamítá s hláškou 406: Access denied. Pokud vaše skripty nejsou schopny splnit očekávání této aplikace, kontaktujte CIT (webmasterZAVphil.muni.cz), problém vyřešíme úpravou vašich skriptů, úpravou nastavení mod_security nebo zrušením problematických skriptů.

Informace o aplikaci: mod_security.org

Bankožrout

[26.5.2006 10:00] Právě byl zprovozněn automat na dobíjení kreditu pro tisk a kopírovaní. Bankožrout je umístěn v přízemí knihovny na zadním pultu. Jedná se o automat na bankovky (tzn. minimální možný vklad je 50,- Kč).

WiFi na FF

[29.3.2006 18:00] Další možnosti kde se připojit k siti FF pomocí WiFi najdete v přízemí budovy G - knihovna romanistů a okolí - a v druhém patře budovy J, kde by měly být pokryty učebny J21 a J22 a chodba. (Přehled →WiFi .)

Možnosti připojení notebooků na FF

Notebooky je k pevné síti FF MU možno připojit na několika místech (navíc k možnosti připojení notebooků k síti pomocí WiFi): Připojování notebooků je popsáno v tomto návodu. Informace o virtuální privátní síti MU naleznete zde.


SANS top 20 20 nejkritičtějších slabin Internetu, v originále The Twenty Most Critical Internet Security Vulnerabilities, je dokument který by neměl ujít vaší pozornosti...

Přehled nebezpečných programů byl přesunut do samostatného dokumentu. Příliš se rozrůstal icon_sad

Pro zájemce je k nahlédnutí archiv starších virovych, bezpečnostních a jiných subjektivně významných icon_wink aktualit

Pokud vás zajímá jak se viry činí, nahledněte do žebříčků AV společností: F-Secure virus statistics (oficiální AV program MU), Kaspersky Labs Virus Top Twenty for October 2004, Computer Associates Virus Information Center, Messagelabs top 10 current virus threats, Trend Micro Weekly Virus Report, Trend Micro Top Threats, Top ten viruses reported to Sophos in ... a dalších...

Zajímá-li vás rozšíření virů po světě, můžete nahlédnout do mapy výskytu virů McAfee nebo Trend Micro Virus Map.

Programy k odstranění virů a další informace jsou na www stránkách CIT o virech a antivirech a také na dalších stránkách o problematice virů (za všimnutí stojí i nové stránky Spyware.cz o problematice Spyware, Adware, Dialerů a jiných):

www.viry.cz Virus Bulletin www.f-secure.com datafellows
www.norman.com www.symantec.com viruslist.com  

Další důležité stránky o bezpečnosti Woknous a Ouřadu:

Windows Update Office Update Office CZ Update 3 kroky k zabezpečení počítače

Starší virové, bezpečnostní a jiné (subjektivně) významné aktuality
Rekapitulace starších zpráv a přehled nadcházejících událostí v roce 2005
Rekapitulace starších zpráv a přehled událostí v roce 2004
Rekapitulace starších zpráv a přehled událostí v roce 2003
pocitadlo