Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století

Brünn - Wien, Wien - Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert

Termín: 22.-23. 11. 2007
Místo konání: Štukový sál VUT v Brně, Antonínská 1

Pořadatelé: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU, Historický ústav AV ČR – pobočka Brno a Archiv města Brna.


Program jednání:
Čtvrtek 22. 11. 2007
9:00 - 9:30 hod. prezence
9:30 hod. zahájení jednání:
Jiří MALÍŘ
9:40 - 12:00 hod.
Lothar HÖBELT (Wien): Brünn als politisches Zentrum zwischen Wien, Prag und Olmütz bei den Deutschen Alt-Österreichs
Jiří MALÍŘ (Brno): Politika na Moravě mezi Prahou a Vídní
Martin MARKEL (Brno): Jihomoravští Němci mezi Vídní a Brnem
Isabel RÖSKAU-RYDEL (Kraków): Künstler, Professoren, Beamte und Politiker: Karrieren zwischen Lemberg und Wien
Hana ŠÚSTKOVÁ (Ostrava): Mezi Vídní a Opavou. Slezští zemští poslanci1861-1918 a jejich vztahy k Vídni
diskuse
12:00 - 13:45 hod. přestávka na oběd
13:45 - 15:30 hod.
Peter URBANITSCH (Wien): Die Statthalter zwischen Brünn und Wien
Aleš VYSKOČIL (Brno): Kariérní cesty úředníků mezi Brnem a Vídní
Lukáš FASORA (Brno): Vídeňské, říšskoněmecké a pražské vzory v komunální správě Brna a předměstských obcí
Hana SVATOŠOVÁ (Praha): Od nápodoby k soupeření. Praha a Vídeň v letech 1861-1918 z pohledu pražské samosprávy
diskuse
15:30 - 15:45 hod. přestávka
15:45 - 17:00 hod.
Gerhard MEIßL (Wien): Wien und Brünn - Metropole und Subzentrum im Wirtschaftsraum der Habsburgermonarchie zwischen 1890 und 1914
Bohumír SMUTNÝ (Brno): Velké podnikání mezi Brnem a Vídní
Hanna KOZIŃSKA-WITT (Leipzig - Kraków): Das Projekt "Wohnung für Wenigvermögende" in Krakau bis 1914 - Rezeption der Wiener Sozialpolitik?
diskuse
17:00 - 17:15 hod. přestávka
17:15 - 18:15 hod.
Michael JOHN (Linz): ´Schmelztiegel´ - ´Mosaik´ - ´regionales Zentrum´: Stadttypus im Verglech. (Migration, Integration und Ethnizität)
Hannelore BURGER (Wien): Juden zwischen Wien und Brünn
diskuse
Pátek 23. 11. 2007
9:30 - 10:45 hod.
Werner TELESKO (Wien): "Zentrum" und "Peripherie" in der österreichischen Kunst des 19. Jahrhunderts - zur Bedeutung der "Kunstpolitik" der österreichischen Kronländer in ihrem Verhältnis zu Wien
Petr PELČÁK (Brno): Vídeňská architektura v Brně 19. století
Aleš FILIP (Brno): Franz Holik - brněnský architekt z Vídně
diskuse
10:45 - 11:00 hod. přestávka
11:00 - 13:15 hod.
Franc ROZMAN (Maribor-Ljubljana): Laibach - Wien, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Landesmetropole und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert
Ewald HIEBL (Salzburg): Von der Kreishauptstadt zur Mozartstadt - das provinzielle Salzburg im 19. Jahrhundert
Andrea POKLUDOVÁ (Opava): Opava na cestě z provinčního maloměsta v moderní hlavní město rakouského Slezska
Miloslava MELANOVÁ (Liberec): Vídeň Liberci - od obchodu k umění. Proměna vztahu k hlavnímu městu monarchie
Stanisław PIJAJ (Kraków): Krakov - druhé hlavní město Haliče
diskuse
13:15 -14:45 hod. přestávka na oběd
14:45 - 16:45 hod.
Jiří HANUŠ (Brno): Divadelní Brno na přelomu století a Vídeň
Halina NOSÁLOVÁ-BERESNEVIČIÚTÉ (Brno-Leipzig): Prezentace styku brněnských a vídeňských kulturních elit v brněnském tisku první poloviny 19. století
Jana KUBÍČKOVÁ - Jana NOSKOVÁ (Brno): Brno 2. prosince 1908. Oslavy císařského jubilea a dobový tisk
Karel ALTMAN (Brno): Vídeňská káva na "předměstí Vídně". Vídeňské vlivy v oblasti pohostinství a kavárenské kultury
diskuse
závěrečné shrnutí