Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku

Termín: 31. 5. - 1. 6. 2007
Místo konání: FF MU, Brno

Rituál smíření

Pracovní setkání s názvem Rituál smíření (Konflikt a jeho řešení ve středověku), v jehož rámci dvě desítky medievistů z českých zemí a Slovenska probíraly možnosti, jakými byly řešeny konflikty ve středověké společnosti.

Pořadatelé:
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav FF MU ve spolupráci s Centrem medievistických studií v Praze
Kontakt:
doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Ke stažení (PDF):
Pozvánka s programem »
Plakát »