Interpretace ruských revolucí 1917

Termín: 26. října 2007
Místo konání: salonek Vlasta restaurace Slavia, Solniční 15/17

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU a Historický ústav AV ČR – pobočka Brno uspořádaly jednodenní pracovní kolokvium věnované interpretacím ruských revolucí, které se uskutečnily v roce 1917.


Program:
9.00- 9.15 Úvodní slovo:
Jiří Hanuš (FF MU, Brno)
9.20-11.00 Interpretace ruských revolucí v první polovině 20. století
Radomír Vlček (HÚ AV ČR Brno), Ruské revoluce a T. G. Masaryk. Ke kořenům interpretace ruských revolucí v roce 1917 v českém prostředí
Jaroslav Vaculík (PedF MU v Brně), Interpretace ruských revoluci 1917 v prostředí tamní české minority
Josef Šaur (FF MU v Brně), Ruské revoluce v pojetí ruské emigrace (na příkladu P.N.Miljukova)
Václav Veber (FF Univerzity Pardubice), Interpretace ruských revolucí v západní historiografii meziválečného období (W. Gurián - B. Souvarine)
Jan Dvořák (FF MU v Brně), Slavík a Kucharzewski - konfrontace pojetí
11.20-12.00 Interpretace ruských revolucí ve druhé polovině 20. století
Milan Řepa (HÚ AV ČR Brno), Sociální revoluce (zejména ruská) a stát v díle Thedy Skocpolové
Zbyněk Vydra (FF Univerzity Pardubice), Ruské revoluce v pojetí Richarda Pipese (příklad pojetí americké historiografie)
12.00-13.00 Oběd
13.10-14.10 Ruské revoluce očima politologů
Stanislav Balík (FSS MU v Brně), Koncept revoluce v kontextu výzkumu nedemokratických režimů
Jan Holzer (FSS MU v Brně), Ruská revoluce - politologický pohled
Vít Klepárník (FF MU v Brně), Carrova "neortodoxní" interpretace říjnové revoluce v Dějinách sovětského Ruska
14.20-15.00 Zahraniční interpretace ruských revolucí
M. Gorny (Polsko), Říjen a jeho soupeři. VŘSR v marxistickém dějepisectví v Československu, Polsku a v NDR
Ľubica Harbuľová (FF Prešovské univerzity, Slovensko), Interpretace a dezinterpretace Októbra 1917 na Slovensku
15.00-15.40 Ruské revoluce v umění a ve vyučování
Jaromír Blažejovský (FF MU v Brně), "Sviť, sviť má hvězdo" aneb metafory revoluce
Kamil Štěpánek (PedF MU v Brně), Ruské revoluce v metodické dimenzi současné základní a střední školy

Srdečně zvou za pořadatele (Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy:prameny, země, kultura; Historický ústav AV ČR v.v.i.; Centrum pro studium demokracie a kultury)

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (vlcek@brno.avcr.cz)
doc. PhDr. Jiří Hanuš, PhD. (jhanus@phil.muni.cz)