Farní organizace na středověké západní Moravě

Petr Jokeš

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 33, Brno 2011

Farní organizace na středověké západní Moravě
 

Kniha ukazuje, jak ve středověku postupně na území západní Moravy vznikala síť kostelů. Od skromných počátků v dobách Velké Moravy až po vrcholný středověk kostelů neustále přibývalo a s postupným rozšiřováním osídlení se stávala se přítomnost farních, filiálních či klášterních svatyní samozřejmostí na stále větší části našeho území. Autor představuje celkovou dynamiku tohoto procesu (mj. i pomocí řady map) a zároveň vykresluje i některé důležité detaily, jako jsou např. otázka charakteru středověkých far, vztahu farních kostelů k filiálním nebo existence středověkých děkanství. Zajímavostí je, že jde o první knihu na téma moravské církevní topografie za posledních zhruba 150 let.