E-learning na MU
FF | PdF | FSS | PřF | FI | ESF | FSpS | IS

Historie e-learningu na MU

Na stránce se pracuje – viz úvod.

Různé formy elektronické podpory výuky na MU sahají snad až k počátkům elektronické éry vůbec. Snahy o systematičtější rozvoj e-learningu jako takového začaly na podzim roku 2002 a již v tu chvíli se projevila potřeba koordinace aktivit jednotlivých fakult („potřeba zdola“). MU UVT IS FF FI PdF

2000–2001

2000/2001 FF: projekt MŠMT Příprava podmínek pro kombinované studium oboru Anglický jazyk a literatura, řešitel mgr. Rambousek. Závěrečná zpráva.

2002

14. 10. 2002 MU: na ÚVT se koná porada vedoucích fakultních LVT. E-learning je jedním ze čtyř projednávaných bodů, zájem jeví jen zástupci některých fakult (ESF, FF, FSpS, FSS, LF).

14. 10. 2002 ÚVT: v zápisu z výše uvedené schůzky pak píše dr. Bartošek mimo jiné, že ÚVT oblast e-learningu nesleduje a jakožto neučitelský ústav se jí – aspoň zatím – nehodlá věnovat.

14. 10. 2002 IS: mgr. Pazdziora z týmu ISu se hlásí k systémové podpoře e-l aktivit ze strany ISu.

15. 10. 2002 ÚVT: doc. Matyska píše do téhož fóra, že obsahem projektu by měla být především podpora infrastruktury a samotné kursy by měly hledat oporu v jiných programech.

2002/2003 FI: v zasedací místnosti FI se několikrát schází dobrovolnická skupina dvacítky zájemců z různých fakult, cílem má být zejména sjednocování postupu při zavádění e-learningu. Vzniká tzv. Aurora, diskusní skupina elearningZAVaurora.fi.muni.cz.

5. 11. 2002 FF: proděkan Krob iniciuje kroky na úrovni celé FF, vedoucí k vytvoření pilotních kurzů a nakonec k nástupu prvního trvalého zaměstnance pro podporu e-learningu na fakultě.

2003

2003 MU: univerzita podává na MŠMT transformační a rozvojový projekt Rozvoj a aplikace vysokorychlostní datové sítě MU, jehož součástí je i podpora e-learningu.

11. 3. 2003 ÚVT: dr. Bartošek oznamuje škrty v rozpočtu TRP na rok 2003.

2003 MU: zahájen Transformační a rozvojový projekt (TRP) MŠMT č. 91/2003: Zavedení e-learningu mezi standardní formy výuky na Masarykově univerzitě v Brně, hlavní řešitel doc. Matyska.

březen 2003 FF: v rámci projektu Elektronické nástroje pro kombinované a distanční studium angličtiny, řešitelka dr. Fictumová, proběhla – pro potřeby KAA – analýza a testování několika LMS: eDoceo, Ilias, Bazaar, Eledge, Moodle.

duben 2003 FF: KAA se rozhodla pro používání LMS Moodle, provedena instalace systému a první školení uživatelů.

2003 FI: provedena kompletní lokalizace LMS Ilias: https://e-learning.fi.muni.cz/ilias/.

listopad 2003 FF: v systému Moodle na KAA provozováno 30 aktivních e-kursů.

2004

2004 MU: zahájen transformační a rozvojový projekt (TRP) MŠMT č. 188/2004: IT a multimediální podpora výuky, hlavní řešitel doc. Matyska. Závěrečná zpráva (pdf).

2004 MU: jako koordinátor celouniverzitního TRP nastupuje Leona Zuzaňáková.

2004 IS: zahájen transformační a rozvojový projekt (TRP) MŠMT č. 190/2004: Programová a databázová podpora e-learningu na MU v Brně, hlavní řešitel ing. Brandejs. Zpráva za rok 2004.

26. 1. 2004 FF: na půdě Filozofické fakulty se koná setkání uživatelů e-learningových systémů SCO 2004: E-learning přichází.

únor 2004 FF: do provozu uveden systém Elf – oficiální fakultní instalace systému Moodle.

22. 6. 2004 FF: konají se první veřejné obhajoby kursů vytvořených v systému Elf.
Informace o obhajobách.

30. 6. 2004 MU: ukončen provoz celouniverzitní instalace LMS Moodle. Každá z fakult, která cítí potřebu využívat pokročilejších možností LMS systémů, bude dále provozovat a vyvíjet vlastní instalaci systému Moodle.

8. 11. 2004 FF: druhé kolo veřejné obhajoby kursů vytvořených v systému elf.
Informace o obhajobách.

2005

3. 2. 2005 MU: koordinační schůzka řešitelů celouniverzitního TRP.

14. 2. 2005 MU: seminář E-learning na MU – setkání všech zájemců o e-learning na půdě FF.
Pozvánka na seminář (pdf).
Záznam z diskuse (ogg).

25. 2. 2005 MU: Aurora se mění v diskusní skupinu běžného typu: elearningZAVmuni.cz. Kromě toho vzniká uzavřený interní komunikační kanál pro hlavní řešitele projektu na MU.

10. 3. 2005 ÚVT: Úvodní setkání pracovní skupiny Centra pro podporu e-learningu na ÚVT.

 MU UVT IS FF FI PdF
FF MU (2005)