o semináři | studium | lidé | studijní materiály | 1. ročník | uchazeči | knihovna | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | odkazy | kontakt | is | ff | mu | elf | eng

Termíny odevzdání diplomových a oborových prací:

  • konečná verze práce v elektronické podobě vedoucímu práce – do 8. 12. 2017
  • odevzdání 2 výtisků diplomové práce (stačí 1 v pevné vazbě a 1 v kroužkové) na sekretariát (po získání zápočtu) – do 15. 12. 2017 do 12.00 hod.
  • oborové práce stačí v kroužkové vazbě – do 15. 12. 2017 do 12.00 hod.
Kenneth G. Hay
Seminář estetiky vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt v programu Erasmus +. Více informací najdete zde.
Projekt FVRŠ - Elektronická databáze textů české estetiky
Estetika - virtuální knihovna

 

 

  seminář estetiky se představuje
  lidé
  studium
  studijní materiály
  rozvrh na jaro 2018
 
  Dotazy ohledně studia směřujte na osoby uvedené v sekci kontakt. Připomínky a dotazy ohledně www stránek pište na e-mail pichl@rect.muni.cz.

     

objednávka přes internet Texty Olega Suse v projektu FVRS 12 Páteční večer na ČRO 3 - Vltavě, věnovaný Olegu Susovi Ohlédnutí prof. Osolsobě za životem a dílem Olega Suse