o semináři | studium | lidé | studijní materiály | 1. ročník | uchazeči | knihovna | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | odkazy | kontakt | is | ff | mu | elf | eng

Odevzdání prací k červnovému termínu státnic je následující::

  • do 27.4.2018 - konečná verze práce v elektronické podobě vedoucímu práce
  • do 10.5.2018 - po získání zápočtu vloží studenti práci do archivu a přinesou vytištěnou práci (2 výtisky - 1 v pevné vazbě, 1 stačí v kroužkové) na sekretariát. Práce v pevné vazbě zůstává na katedře, druhou kopii si mohou studenti odnést od státnic.

Termín odevzdání prací k zářijovému termínu státnic:

  • do 11.6.2018 - vedoucímu práce v elektronické podobě
  • do 22.6.2018 - tištěné práce na sekretariát
Kenneth G. Hay
Seminář estetiky vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt v programu Erasmus +. Více informací najdete zde.
Projekt FVRŠ - Elektronická databáze textů české estetiky
Estetika - virtuální knihovna

 

 

  seminář estetiky se představuje
  lidé
  studium
  studijní materiály
  rozvrh na jaro 2018
 
  Dotazy ohledně studia směřujte na osoby uvedené v sekci kontakt. Připomínky a dotazy ohledně www stránek pište na e-mail pichl@rect.muni.cz.

     

objednávka přes internet Texty Olega Suse v projektu FVRS 12 Páteční večer na ČRO 3 - Vltavě, věnovaný Olegu Susovi Ohlédnutí prof. Osolsobě za životem a dílem Olega Suse