Božská komedie

v překladu Františka Douchy

Květný výbor z Božské komedie

v překladu Jaroslava Vrchlického

Peklo | Očistec | Ráj

v překladu Karla Vrátného

Předmluva (.doc) | Peklo (.doc) | Očistec | Ráj

v překladu Bablerově - Zahradníčkově (1952)

Peklo | Očistec | Ráj

Poznámky

ukázka Zahradníčkových oprav rukopisu Bablerova překladu Božské komedie (1952)

polský překlad Edwarda Porebowicze a Aliny Swiderské

Božská komedie

 

Dopis Can Grandovi della Scala

Dopis XIII (přeložila Irena Zachová)

De Vulgari Eloquentia

De Vulgari Eloquentia (zakoupit na stránkách nakladatelství Oikoymenh)

O jediné vládě

O jediné vládě (překlad ...)

Nový život

Nový život (překlad Pavla Eisnera, alias Emil Janovský)

Nový život (překlad Jana Vladislava)

 

dílo