Romano Amerio

Peklo

Jan Blokša:

Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy

Výklad pekla

Výklad očistce

Giovanni Boccaccio

Život Dantův (Traktátek k Dantově chvále)

Giovanni Boccaccio

Traktátek k Dantově chvále (italsky)

Lionardo Bruni d'Arezzo

Život Danta, básníka nejslovutnějšího

Thomas Stearns Eliot

Co pro mne znamená Dante

Dante

Umberto Eco

Čtení ráje

František Xaver Šalda

Básnická osobnost Dantova

Osip Mandelštam

Rozprava o Dantovi

Václav Černý

Dantovský medailon

Polibek na usměvavá ústa

Svět trobadorů

Petr Osolsobě

Zahradníčkova básnická eschatologie a Dantova "Komedie"

Jan Zahradníček nad Dantovým Peklem

Erich Auerbach

Farinata a Cavalcante

Theodor Haecker

Odysseus a Aeneas

Edward Moore

Dante as a religious teacher, especially in relation to catholic doctrine (Studies in Dante)

Studies in Dante (first series)

Studies in Dante (second series)

Studies in Dante (third series)

Dodatky k Studies in Dante (second series)

Richard Simpson

Dante's Philosophy of Love

Jay Ruud

Critical Companion To Dante: A Literary Reference To His Life And Work (podrobný průvodce všemi dochovanými díly Dantovými s heslovitým rejstříkem vlastních jmen a detailní bibliografií na konci)

Franco Fido

A commemorative lecture on Charles S. Singleton's scholarly interest in Dante Alighieri

Giorgio Petrocchi

Vita di Dante

Jan Zahradníček

Fotokopie korektur Jana Zahradníčka do Bablerova překladu Božské komedie (obsažené ve vydání z roku 1952):

Peklo

Očistec

Ráj

Poznámky

Viliam Turčány

Slovenský překlad Komedie Viliama Turčányho (spolu s Jozefem Felixem):

Peklo

Očistec

Ráj

Florentské kroniky z doby Dantovy

Giovanni Villani

Kronika Giovanni Villaniho

Dino Compagni

Kronika Dino Compagniho

Komentáře Dantovy Komedie františkána Francesca Butiho (14.st.)

Francesco Buti

Peklo

Očistec

Ráj

 

sekundární literatura