Elektronická databáze textů české estetiky

Projekt databáze textů českých estetiků je určen vyučujícím a studentům uměleckých oborů na středních a vysokých školách České republiky.

Cílem databáze je přímé zpřístupnění relevantních textů českých estetiků.

Dostupností textů se zefektivní výuka, příprava závěrečných prací na všech úrovních. Ze zpřístupnění textů mohou mít užitek také studenti a učitelé oborů s estetikou či uměním spjatých jen nepřímo: sociologové, psychologové, filosofové. V tomto smyslu je projekt příspěvkem k celosvětové tendenci k elektronizaci žádaných výukových a badatelských materiálů.

Původně byl projekt určen pro kurz ESA199 Česká estetika na Semináři estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s tím, že přístupné budou texty autorů 20. století. Postupně ale bude projekt doplňován i o texty českých estetiků jiných období.

Všechny publikační výstupy vědecké nebo akademické, práce diplomové, disertační i habilitační, které využijí této databáze, tuto skutečnost výslovně uvedou.

Dokumentace

Zadávací dokumentace k projektu

Závěrečná zpráva

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 2037/2007/F5/d Elektronická databáze textů ke studiu české estetiky.

upozornění: tato stránka zpřístupňuje texty výhradně pro studijní účely. Každé jiné použití elektronických dokumentů je zakázáno a dostává se do rozporu s autorským zákonem!

Otokar Březina

Krása světa

Tajemné v umění

Josef Durdík

Dobrotivost

Dokonalost (ethická idea)

Forma

Forma význačnosti

Ironie a humor

Jemnost

Klassičnost

Komika

Krásno a dobro

Mystický pojem krásna

Příjemnost

Protivy krásna

Rozlišení vznešena

Složenost krásna

Tragika

Otakar Hostinský

O estetice experimentální

Úvod do estetiky

Jaroslav Hruban

Esthetický řád v pojetí scholastickém a současném

Estetický symbol

Úvod do esthetiky

Josef Král

Estetika

Jan Mukařovský

Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty

Estetická norma

Estetika jazyka

Místo estetické funkce mezi ostatními

Může míti estetická hodnota v umění platnost všeobecnou?

Umění jako sémiologický fakt

Socialistická stranickost ve vědě o umění

Úkoly obecné estetiky

Umění

Význam estetiky

Záměrnost a nezáměrnost v umění

Mirko Novák

Česká estetika od Palackého po dobu současnou

Co je estetika

Estetika, její problémy a úkoly

Ivo Osolsobě

Cours de théâtri(sti)que générale čili Kurs obecné teatri(sti)ky

Dodatek k ostenzi

Jméno Eco a sémiotické záhady divadla

Závěrem malý introit(?!): O humoru

Role modelů a originálů v lidské komunikaci (Teorie znaků a teorie modelů)

Ostenze

Herecká postava – pro a proti

Josef Pospíšil

Krása (Pulchrum)

Ohyzdnosť

Vznešenosť a směšnosť

František Xaver Šalda

Nová krása – její geneze a charakter

Kritika pathosem a inspirací

Oleg Sus

Český strukturalismus z hlediska ideologického „demaskování“

O struktuře (K pojmosloví českého strukturalismu v díle Jana Mukařovského)

O sváru estetického systému s estetickou zkušeností (Česká estetika mezi tradicí a perspektivou)

Co vzniká a co trvá, co se vyvíjí a nevyvíjí (struktura a tvary pohybu)

Karel Svoboda

Dnešní česká estetika

O tak zvané formální metodě v literární vědě

Česká estetika po Hostinském

Masarykova estetika

Otakar Zich

K psychologii uměleckého tvoření (Metodologická úvaha)

Úkoly české esthetiky

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 2037/2007/F5/d Elektronická databáze textů ke studiu české estetiky.

výsledek 
datum 
  od: ,
 do: ,
výskyt 
zobraz   výsledků   detaily / detailů
setřídit podle 

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 2037/2007/F5/d Elektronická databáze textů ke studiu české estetiky.

http://www.frvs.cz – Fond rozvoje vysokých škol

http://www.muni.cz – Masarykova univerzita

http://www.phil.muni.cz – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

http://www.phil.muni.cz/estetika – Seminář estetiky Masarykovy univerzity

http://www.phil.muni.cz/knihovna – Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

http://www.mzk.cz – Moravská zemská knihovna

http://www.nkp.cz – Národní knihovna České republiky

http://www.pspad.com – program PSPad

http://www.atomz.com – Atomz Search

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 2037/2007/F5/d Elektronická databáze textů ke studiu české estetiky.

Adresa

Seminář estetiky
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
http://www.phil.muni.cz/estetika/

Vedoucí semináře

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
e-mail: petr@phil.muni.cz
telefon: +420 549 495 736

Administrativa

Ing. Ivana Vašinová
e-mail: ivasinova@phil.muni.cz
telefon: +420 549 493 081

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 2037/2007/F5/d Elektronická databáze textů ke studiu české estetiky.