o semináři | studium | lidé | studijní materiály | 1. ročník | uchazeči | knihovna | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | odkazy | kontakt | is | ff | mu | elf | eng

ZAHRANIČNÍ STÁŽE A STIPENDIA

Oborovým koordinátorem s pověřením k uznávání výsledků ze zahraničí je Dr. Lenka Lee. Stejně tak má na starosti výběrová řízení na studijní pobyt v programu Erasmus +. Pokud máte zájem vycestovat v rámci studia, neváhejte ji kontaktovat.

Nabídku zahraničních pobytů najdete na těchto adresách:

Termíny odevzdání diplomových a oborových prací k lednovým státnicím byly stanoveny takto:

  • odevzdání konečné verze práce v elektronické podobě vedoucímu práce - do 10. 12. 2018,
  • odevzdání 2 výtisků DP práce (stačí 1 v pevné vazbě a 1 v kroužkové) na sekretariát po získání zápočtu - do 17. 12. 2018 do 15.00 hod.

Oborová práce stačí v kroužkové vazbě.

Kenneth G. Hay
Seminář estetiky vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt v programu Erasmus +. Více informací najdete zde.
Projekt FVRŠ - Elektronická databáze textů české estetiky
Estetika - virtuální knihovna

 

 

  seminář estetiky se představuje
  lidé
  studium
  studijní materiály
  rozvrh na jaro 2019
 
  Dotazy ohledně studia směřujte na osoby uvedené v sekci kontakt. Připomínky a dotazy ohledně www stránek pište na e-mail pichl@rect.muni.cz.

     

objednávka přes internet Texty Olega Suse v projektu FVRS 12 Páteční večer na ČRO 3 - Vltavě, věnovaný Olegu Susovi Ohlédnutí prof. Osolsobě za životem a dílem Olega Suse