Petr Osolsobě
  Rostislav Niederle
  Lenka Lee
  Hana Řehulková
  interní doktorandi
  další vyučující
  Ivana Vašinová - sekretariát