home | o semináři | studium | lidé | studijní materiály | 1. ročník | uchazeči | knihovna | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | kontakt | is | ff | mu | english
   

 

quick links

is
filozofická fakulta
seznam pracovišť
masarykova univerzita
elf

katedra estetiky FF UK

google
bbc
seznam
atlas
centrum

  každému estetikovi užitečné odkazy
   
  aesthetics on-line - american society for aesthetics
   
domovská stránka American Society for Aesthetics. Ze všech stránek věnovaných estetice je tato zdaleka nejvýživnější. Naleznete zde tolik potřebné recenze zahraničních titulů, články, přehledné bibliografie s návodem pro začátečníky, (většinou nefunkční) odkazy na stránky jiných společností a také na osobní stránky (většinou Amerických) estetiků.
  mailing list Aesthetics-L
 
Editor internetových stránek American Society for Aesthetics Dominic McIver Lopes před deseti lety uvedl do pohybu mailing list se sídlem na univerzitě v Indianě. Stačí projít jednoduchou přihlašovací procedurou a přímo do Vaší e-mailové schránky začnou chodit příspěvky (většinou Amerických) estetiků věnované rozličným tématům, například: Goodmanovy Languages of Art, výuka estetiky a teorie umění na uměleckých školách, místo umělecké kritiky v současném světě, atd... Počítejte s přísunem průměrně 10 e-mailů denně.
  contemporary aesthetics
 
Tento vynikající internetový časopis byl založen v roce 2003 a dnes nabízí necelé tři desítky statí publikovaných předními osobnostmi světové estetiky (Renée van de Vaal, Wolfgang Welsh, Marc Boucher). Aktualizace probíhá několikrát ročně, leč nepravidelně. Na své si příjdou především milovníci interdisciplinarity a odvážných exkurzů mimo prošlapané hlavní cesty filozofické estetiky.
  international yearbook of aesthetics
  Ročenka je oficiálním periodikem Mezinárodní společnosti pro estetiku a ve své on-line verzi nabízí čtenáři volně ke stažení sedm z osmi dosud vydaných čísel, jejichž tematické zaměření zohledňuje jak potřebu kritické reflexe tradičních myšlenek, tak potřebu najít identitu estetiky v současném rychle se měnícím světě.
  philosphy of art weblog
  Začínající estetikové i jejich zkušenější kolegové (Theodore Gracyk, Kathleen Stock) se zde scházejí k debatám o otázkách z oblasti filozofie umění a jejím vztahům k etice, mysli a kultuře.
  british journal of aesthetics
 
Domácí stránka renomovaného časopisu Britské společnosti pro estetiku, založeného roku 1960. Volně přístupné je pouze jedno ukázkové číslo, podstatně užitečnější je však rejstřík článků, který je zatím doveden do roku 1996. V tištěné podobě naleznete kompletně všechna čísla v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR v Praze. Za zmínku jistě stojí i velice příjemná cena ročního předplatného pro studenty - pouhých 13 liber.
  rozcestník estetiky na EpistemeLinks
 
Užitečný internetový pomocník.
  the principles of aesthetics
 
Znamenité uvedení do estetiky ve virtuální knize profesora Dewitta H. Parkera z Michiganské univerzity. Za pozornost jistě stojí už samotný výběr témat, jimiž Parker přesahuje meze tradičních úvodových publikací. To vše při zachování čistého a jednoduchého jazyka, prostého zbytečného zahlcování vědeckým žargonem.
  Nick Zangwill - osobní stránka
  Osobní stránka významného anglického filosofa a estetika, v současné době působícího na universitě v Durhamu. Zangwill se zabývá především filosofií mysli, etikou a v estetice základními estetickými kategoriemi. Stránka nabízí ke stažení několik Zangwillových textů, přehlednou bibliografii a anotace s doporučenou literaturou k jím vyučovaným kurzům v Oxfordu, Haifě a Durhamu.
  Denis Dutton - osobní stránka
  Denis Dutton vyučuje na University of Canterbury na Novém Zélandě a jen obtížně se vměstnává do obrazu typického estetika anglo-americké tradice mohutného filosofického pozadí. Jak napovídají názvy jeho esejů, volně ke stažení v sekci "essays", šíře jeho vědeckého záběru přesahuje obvyklé půdorysy tradiční estetiky. Za pozornost jistě stojí studie na rozhraní mezi antropologií, etnografií, sociologií a estetikou a v neposlední řadě také novinové články a knižní recenze. Mimořádně štědré!
  Canadian Aesthetics Journal / Revue Canadienne d'Esthétique
  Ročenka Kanadské estetické společnosti nabízí v deseti číslech množství volně přísupných studií v angličtině a francouzštině. Tematicky přitom kopíruje své starší a významnější sourozence z Velké Británie a USA.
 
 
estetické společnosti
 
  International Association for Aesthetics
  Mezinárodní společnost pro estetiku je klasickým orgánem, jehož kořeny sahají až do roku 1913, kdy Max Dessoir uspořádal vůbec první kongres mezinárodního formátu v Berlíně. Z poválečného komitétu se postupem času
 

International Association of Empirical Aesthetics

 
Ctností této společnosti a jejích (co do počtu přispěvovatelů bohatých) konferencí je úctyhodná a mnohdy úspěšná snaha o mezioborové přesahy. Vlastní časopis je samozřejmostí, vychází pod jménem Empirical studies of the arts a na této stránce naleznete abstrakty ke všem článkům zpět do roku 1983.
 
British Society for Aesthetics - Velká Británie
   
  American Society for Aesthetics - Spojené Státy Americké
   
 
Associazione Italiana per gli Studi di Estetica - Itálie
   
 
Societa Italiana d'Estetica - Itálie
   
  Sydney Society for Literature and Aesthetics - Austrálie
   
  Canadian Society for Aesthetics - Kanada
   
   
  české časopisy s uměleckou tematikou
   
  Estetika Aluze
  Host Rozrazil
  Weles iLiteratura
  Tvar Literárky v síti
  A2 Kritická příloha Revolver Revue
  Arts & Antiques Umění
  Era 21 Archiweb
  Divadelní revue Divadelní noviny
  Taneční zóna Labyrint Revue