Sloup Pata sloupu Platón Pata sloupu

Platónova nauka o idejích

Požadavky ke kolokviu

Úvod O idejích V říši idejí Jednotliviny
Účast Třetí člověk Poznání idejí Aristotelés

Antická filosofie
Sloup


Tento kurz se věnuje nejpodstatnějšímu motivu Platónovy filosofie - jeho přesvědčení o existenci skutečných, nemateriálních, neměnných jsoucen jako základu smyslově vnímatelného světa.

Obsahem kurzu je několik základních témat, která se problematiky idejí bezprostředně dotýkají. Je však žádoucí, abyste se v průběhu kurzu pustili i do studia samotných Platónových dialogů. To je vyžadováno i při kolokviu.