Liga destilatérů při Katedře filosofie FF MU vás vítá na

9. ročníku katedrového koštu pálenek  a konference Jídlo pití a evropská vzdělanost

v roce 2010 na téma

Jídlo, pití a politika

  • Zahájení - předseda LD -  video
  • Úvod (informace o doporučené literatuře) - video
  • Doc. Jarmila Bednaříková:
    Frankové - příklad zdravé výživy - video

Vyhlášení výsledků - video