ETIKA II

 

Program

Kurs Etika II je zaměřen na problémy argumentace v etice, na zdůvodnění morálky a morálních teorií. Studijní texty naleznete v IS ve studijních materiálech.

 

Ukončení

Kolokvium získáte po předložení pečlivě vypracovaných seminárních příprav - viz Pokyny pro vypracování seminární přípravy. Přípravy  mějte vždy nachystány na příslušný seminář.

 

Přednášky      

29.9. Úvodní přednáška: vzdělanost jako etický problém

Literatura, která byla zmíněna na přednášce a kterou lze využít pro přípravu na seminární rozpravu: Adorno, T.W.: Minima Moralia. Academia, ed. Evropa, Praha 2009, Adorno, T.W./Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství , Oikoymenh, Praha 2009; Adorno, T.W.: Theorie der Halbbildung. GS Bd.8/1, Frankfurt a. Main 1980 (český překlad v 60.letech v časopise Orientace); Burke, P.: Společnost a vědění. Karolinum, Praha 2008; Liessmann, K.P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Academia, Praha 2008; (Juan Miró: Blue II.) 

Písemnou přípravu (1000-1800 znaků)  přineste prosím na příští seminář a po přednášce ji odevzdejte.       

 

6.10. Myšlenkové experimenty v etice (a co s nimi)

Úkol do příštího semináře: najděte nebo vymyslete myšlenkový experiment, s jehož pomocí představíte kolegům etický problém, který sami považujete za závažný nebo který vás zajímá. Písemně vypracovanou přípravu přineste na seminář a po přednášce odevzdejte.

 

20.10. Problém náboženského zdůvodnění morálky (tipy na materiál pro seminární přípravy: Euthyfrón 9e-10a; Ústava II, 359b6-360d8; S.Kierkegaard: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Svoboda, Praha 1993; E. Lévinas: Etika a nekonečno. Oikoymenh, Praha 20092; B. Russell; Searle, J.R.: Myseĺ, jazyk, spoločnosť. Kalligram, Bratislava 2007; R. Rorty; M. Hauser - Moral Minds; R. Dawkins, Dawkins.net; nahlédnout můžete do bohaté databáze textů, souvisejících s tématem: The online Gifford Lectures

 

27.10. Seminář a rozprava k tématu "Náboženské zdůvodnění morálky". Přineste si prosím pečlivě písemně vypracované přípravy. Po revizi dosavadních příprav mě zcela určitě budou zajímat seminární přípravy kolegů: Weiserová, Repovský, Merunka, Kaše, Heger, Plháková, Vrba, Stráský, Konečná.

 

3.11. přednášku na téma "O demokracii obratem k jazyku" prosloví prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc. z katedry filozofie UP Olomouc. Přednáška se uskuteční v době výuky předmětu Etika II, tedy od 11:40-13:15, je přístupná i dalším zájemcům.  

 

10.11. Otázky v přednášce: Proč by mělo „být morální“ lepší, než být cokoli jiného? Nemůže být morálka věcí příhodnosti a  nelze na ni spoléhat jen v "normálních" dobách?  Nemůže "být dobrý" být věcí šťastné náhody? Jedná se o otázky, nikoli teze a otázky byly úvodem k první části tématu Naturalistická zdůvodnění morálky (Co kdybychom byli vystaveni diktátu genů?) Doporučená literatura k upřesnění podobných otázek, např.: J. Gray: Slamění psi .Dokořán, Praha 2004.  

Pro připomenutí: příprava na seminář 24.11. se má týkat témat/otázek, která zazněla na přednášce, popř. problému naturalistického zdůvodnění morálky, který je specifikován otázkou Co kdybychom byli vystaveni diktátu genů? Literatura dle vašeho výběru. Co kdyby byl pohnutkou našeho jednání egoismus? Co kdyby bylo naše jednání redukováno na zachování druhu? (Literatura na výběr k další přednášce a semináři 1. 12. : R. Wright, M. Ridley 1, 2, další ukázky z Původu ctnosti,  R. Dawkins; Dawkins.net ; A. Damasio Jak uvažujeme a jak se rozhodujeme?

 

Co když jsou morální požadavky neakceptovatelné? Etika bez všeobecných povinností a problém tzv. "morálních svatých". 

Co když je morální vědomí falešným vědomím? 

Univerzální nároky v etice

 

8.12. bude přednášet PhDr. Marek Hrubec, PhD. z Filozofického ústavu AV Praha. Téma: „Interkulturní dialog a uznání z hlediska morální a politické filozofie“.

 

Teorie spravedlnosti a ideje politického liberalismu

Efemérní a neviditelné jako předmět etiky

   

Semináře

Viz Pokyny, platí pro všechny. Jednou z podmínek úspěšného ukončení semináře je tudíž aktivní účast na seminářích. 

 

      

    

 

          

 

 

 

Ethics

Ethics Matters

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Internet Encyclopedia of Philosophy

Internetová jazyková příručka

Ted: Ideas worth spreading 

The online Gifford Lectures

Dawkins.net

S. Blackburn

D. Parfit

A. Gibbard

J. D. Greene

Ch. M. Korsgaard

P. Singer

P. Sloterdijk