k poslední změně těchto stránek došlo někdy v roce 1998 . Tento údaj se samozřejmě netýká stránek, na které odsud vedou odkazy (datum jejich aktualizace je uveden u odkazu v závorce).

Já ochrana stránka tu. Hacker muset chitrí víc já.


Katedra filosofie
Filosofická fakulta MU
A. Nováka 1
660 88 Brno
Telefon: 5 – 41 12 14 27
Fax: 5 – 41 12 14 06

Info English version

Nejlépe prohlížet s
Chcete si nastavit jinou barvu podkladu? Vyberte si:
 • Výuka (14. 5. 1998)
  Samostatné a detailní stránky některých disciplín, přednášek, studijní informace, texty
 • Informace o studiu
 • základní informace o studiu na KF,
 • anotace přednášek na KF,
 • pravidla studia
  • Studentské stránky (14. 5. 1998)
   S čím přicházejí studenti, úvahy, seminární práce, referáty

  Naše milá fuckulta
  Tak jako celý vesmír, i tyto stránky podléhají evolučním změnám, vznikají, mění se a zanikají. Tyto změny probíhají permanentně, neexistuje žádný „hotový“ stav. Nebude-li zde tedy něco fungovat, nejedná se o žádnou chybu, ale o zcela přirozený úkaz, který — jako všechno ostatní — je pouze dočasný. Pokud na něj upozorníte tvořitele, můžete tuto dočasnost i zkrátit 

  anicounter.gif (18796 bytes)    od posledního resetu

  atlaslogo.gif (1530 bytes)                     Zmije - hledá a najde!                     


  Stránky spravuje Josef Krob
  © Katedra filosofie FF MU