dnes má svátek

a zítra

katlogstin.jpg (2968 bytes)

>>> NOVINKY <<<
aktualizace: 26. 2. 2001

Kam se odsud dostanete vidíte v hlavní rysech na klikacím obrázku. Další rychlé linky pro ty, kteří spěchají...
Pokračovat můžete na
>výukové, administrativní a informativní stránky< do menzy na Moravském náměstí
naříkat na Zeď nářků
>katedrového bloku<
číst Pro-Fil
>fakultní stránky<
do veřejné části Informačního systému
>univerzitní<
>osobní část IS<

Knihkupectví katedry


Cesta na osobní stránky tvůrce Stránky spravuje © Josef Krob, Katedra filosofie FF MU Brno
a poslední změnu provedl  15.02.2003 19:06

 

Atlas (1530 bytes)           Zmije - hledá a najde!          Seznam         Navrcholu  (1282 bytes)

Grafika Paint Shop Pro 6(4888 bytes) 

  Statistika  [CNW:Counter]