Georgios Trapezuntios (1396-1472)

Situace se změnila v roce 1458 s vydáním spisu „Comparatio philosophorum Aristotelis et Platonis“ dalšího Byzantince Georgiose Trapezuntia. Spis byl psán latinsky a proto mohl mít vliv mezi vzdělanými kruhy v Itálii. Trapezuntios již žil delší dobu v Itálii a působil jako učitel a překladatel. V tomto a dalších spisech polemizoval nejen s Plethonem a jeho antickým vzorem, apokalyptickými tóny popsal spiknutí platoniků o jehož existenci se s Bessarionem a okruhem jeho přátel domnívali. Zůstává nejasné, co Georgiose, který se dříve u Vittorina da Feltre zabýval platónskými studii a na příkaz papeže Mikuláše V. přeložil do latiny Parmenida i Zákony, vedlo a přimělo k těmto tirádám vůči platonikům. Je pravděpodobné, že důvodem jeho polemických vývodů proti Platónovi byla jednoduše snaha postavit římský katolicismus s aristotelskou filozofii proti „korupční“ byzantinské církvi a jejímu platonismu. Platónská ontologie byla podle Georgiose odpovědná za hereze Řeků.

I ve sporu s Plethonem se ocitá „Comparatio“ spíše v horizontu církevně politického sporu, místo aby hledala věcné a argumentativní vyrovnání s obhájci platónského učení. Spor pokračoval v této podobě i během koncilu ve Florencii a Trapezuntios směřoval osobní útoky proti všem, kdo stáli v Plethonově myšlenkové tradici: především Bessarion a kruh humanistů.