Aféra Alana Sokala
(a na samém konci nìjaké odkazy k postmodernismu)

Èesky:

Americky:

Francouzsky:

Poté, co vyšla kniha Impostures intellectuelles

Nìco navíc o postmodernismu