Brikcí z Licka

* asi 1488 Kouřim (Licko)

† 1543 Praha (nebo Čáslav)

Na UK získal hodnost bakaláře (1508) a mistra (1513) svobodných umění. Nějakou dobu přednášel na FF. V r. 1518 se stal členem společné správy Starého a Nového Města pražského. V r. 1525 byl vypovězen z Prahy, když stoupenci luteránství v městském patriciátu podlehli v soupeření s kališníky. V čase svého kutnohorského vyhnanství (1525–30) napsal Knihy městských práv, pokus o kodifikaci městského práva. Vyšel z práva brněnsko-jihlavského a pražského, ale snažil se (jako jiní humanisté při takové příležitosti) těžit i z práva římského, z Justinianovy kodifikace Corpus iuris civilis. Jeho kompilace se u představitelů měst nesetkala s příznivým přijetím, a to nejen pro jejich nezájem na kodifikaci městského práva, ale i pro B. stranění moci královské. Další svou knihu koncipoval jako sbírku výroků antických autorů (Platona, Aristotela, Plutarcha, Xenofonta, Cicerona ad.) o spravedlnosti a právu. Napsal rovněž předmluvu k Hájkově Kronice české (1541), k níž pomáhal sbírat materiál, a několik příležitostných básní. – Svými Knihami městských práv se řadí k českým humanistickým autorům právních spisů: Ctiboru Tovačovskému z Cimburka, Viktorinu Kornelovi ze Všehrd, Pavlu Krystiánu Koldínovi.(Knihy městských práv, v edici J. a H. Jirečkových, vyd. v r. 1880 Právnická jednota v Praze pro univerzitu v Torontu)

Bibliografie:
Knihy městských práv, jimižto se některá města ve větším díle v království Českém spravovaly a ještě spravují, 1536 (a další vyd.);
Sententiae philosophicae de regimine et judiciis hominum – Naučení mudrcuov o spravování a soudech lidských, 1540 (a další vyd.).

Literatura:
◦ Antika a česká kultura, 1978;
◦ M. Kopecký: Český humanismus, 1988.

md