František Mrázek Dobiáš

* 2. 3. 1907 Třebíč

† 2. 10. 1972 Laasphe

Po studiu teologie v Praze, Hartfordu (USA) a Zürichu byl evangelickým farářem v Krabčicích a Pardubicích. Na Husově ETF promoval r. 1938. Dizertace Učení Jednoty bratrské o večeři Páně nasměrovala i další D. úsilí na rozhraní historických a systematicko-teologických studií. Ha Husově TF se habilitoval r. 1945. Při rozdělení sekcí fakulty a zřízení Komenského ETF (1950) byl jmenován řádným profesorem pro obor sociální teologie, jak tehdy z důvodů ideových musel být přejmenován obor teologické etiky. Na tomto poli traktoval tematiku etiky osobní i sociální. Jeho široké vzdělání, obdivuhodná znalost krásné literatury a dějin umění a estetické zaujetí dávaly jeho přednáškám poutavost (při vší pedanterii obávaného examinátora, který obliboval pocty). Měl mimořádné rétorské nadání – D. na kazatelně se pro mnohé stal vzpomínaným zážitkem. Orientovaný na Hromádkově recepci Barthovy teologie Slova akcentoval především boží dílo spásy v Kristu Ježíši. Tento důraz profiloval i ve skriptech Christologie a (s J. B. Součkem) v Učení o Písmu svatém. Překladem Kalvínovy Instituce aktualizoval v českém protestantismu dědictví reformované teologie. Stále se však vracel i k podnětům české reformace. Spolu s A. Molnárem přeložil několik předních děl české reformace, především latinských spisů Jana Husa.

Bibliografie:
Učení Jednoty bratrské o Večeři Páně, 1940;
Boží zjevení, bible a lidský rozum, 1940;
Christologie, 1941;
Víra a vyznání Českých bratří, 1941;
Úvod do theologické etiky, 1943;
Vyznání J. A. Komenského, 1944;
Úvod do sociální theologie, 1958.

Časopisecké příspěvky:
Ježíš jest Kristus, KřR 1931–32;
K jubileu Calvinovy Instituce, KřR 1935–36;
Renesance apologetiky? KřR 1946;
Symbol Masarykův, KřR 1948;
Křesťanova ethika v životě, KřR 1949;
Chudí ve světě a chudí v Písmu, KřR 1951;
Ochrana života, KřR 1957;
Revise pojmu církve, KřR 1958;
Víra v Ježíše Krista u J. L. Hromádky, KřR 1959;
Aspects of Social Ethics in the Works of J. A. Comenius, Communio viatorum (CV) 1961;
Calvin – Luther – Hus, CV 1967.

Překlady:
◦ J. Calvin: Instituce, 1951;
◦ M. J. Hus: O církvi (s A. Molnárem), 1965;
◦ Husova výzbroj do Kostnice (s A. Molárem), 1965;
◦ Vyznání a obrana táborů Mikuláše z Pelhřimova (s A. Molnárem), 1972.

Literatura:
◦ Bibliografie F. M. D., ThP KřR 1960;
◦ Ročenka Komenského fakulty, 1971;
◦ 75 let EBF v Praze, 1994;
◦ J. Tomeš: Český biografický slovník I, 1997;
◦ J. Otter: Jubilejní 100. výročí narození FMD, J. Smolík: Vzpomínka na prof. FMD, Kostnické jiskry 2007;
◦ P. Vošahlíková a kol.: Biografický slovník českých zemí, 13. sešit, 2010.

oaf