Karel Galla

* 19. 8. 1901 Nový Jičín

† 1985 Praha

V l. 1918–22 studoval filozofii, dějepis a zeměpis na FF UK. V semináři B. Foustky se věnoval sociologii; stal se také Foustkovým asistentem. V r. 1931 se habilitoval ze sociologie a začal jako soukromý docent přednášet na FF UK. Zaměstnán byl ve Státní knihovně v pražském Klementinu. V r. 1949 byl na PedF UK jmenován profesorem pedagogiky (sociologie byla tehdy odmítána jako „buržoazní pavěda“);od r. 1952 působil na FF UK (1970–73 děkan) a současně přednášel i na MU. V 30. letech byl činný v Masarykově sociologické společnosti, po r. 1963 (kdy u nás byla sociologie opět „obnovena“) v Sociologické společnosti ČSAV (i v redakční radě jejího Sociologického časopisu).

Před válkou se hlásil ke kritickému realismu, potom k marxistickému světovému názoru. Z G. prací je z filozofického hlediska nejzajímavější monografie Pokrok jako idea a společenská skutečnost (1930), podávající jednak přehled různých teorií společenského pokroku, jednak vlastní výklad této kategorie. ČM 1930 přinesla hned dvě recenze této knihy, a to od Františka Krejčího a Jana Mertla (1904–78, sociolog zabývající se zejména sociologií politiky). G. zájem o sociologii venkova se odráží především v práci Dolní Roveň, podávající všestrannou sociální analýzu obce u Pardubic. V období své pedagogické profesury se zabýval nejvíce sociologií výchovy a vysokoškolskou pedagogikou.

Bibliografie (z díla):
Otázky moderní sociologie, 1928;
Filosofie dějin, 1929, 2. vyd. 1935;
Pokrok jako idea a společenská skutečnost, 1930;
Třídy ve společnosti a třídní boj, 1930;
O etickém a sociologickém významu regionálního hnutí, 1934;
Dolní Roveň. Sociologický obraz české vesnice, 1939;
Úvod do didaktiky vysoké školy, 1957;
Úvod do sociologie výchovy, 1967.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ K. Mácha: GuV III, 1989, IV/1, 1996;
◦ ČBS, 1992.

jg