Jan z Jenštejna

* 27. 12. 1350 Jenštejn

† 17. 6. 1400 Řím

Studoval na UK, v Padově, Bologni (1370 až 72), Montpellier a posléze v Paříži (1373–75). Stal se (třetím) pražským arcibiskupem (1379–96) a královským kancléřem. Po svém jmenování arcibiskupem zrušil na svých pozemcích jako „pohanský zvyk“ odúmrť (podle ní připadal panské komoře majetek poddaného, který zemřel bez mužského dědice). Vyvolal tím diskuzi, v níž odúmrť odmítli např. i Jan Hus, Kuneš z Třebovle, Konrád ze Soltau, Ondřej z Brodu, Petr ze Stupna, Stanislav ze Znojma, Štěpán z Kolína. V r. 1391 potvrdil založení kaple Betlémské. Pro prudké konflikty s králem Václavem IV. (týkaly se i jeho generálního vikáře Jana z Pomuku) se r. 1396 vzdal arcibiskupského úřadu a přesídlil do Říma, kde dožil jako patriarcha alexandrijský. Dochovala se jeho četná kázání, výklady, polemické traktáty, obrany, listy. Literárně významná je jeho duchovní lyrika (k poctě Panny Marie), pěstovaná ve všech druzích tehdejšího duchovního básnictví. Myšlenkově byl spjat s družinou Jana ze Středy.

Bibliografie (z díla):
Epistola ad Iohannem Noviforensem missa; Libellum de fuga mundi (autobiografická práce o úniku ze světa), in K. Höfler: Geschichtschreiber 2, 1865;
De potestate clavium, ed. J. Zítek: Acta in curia Romana, ČKD 1904, 1909;
De consideratione, ed. J. Sedlák; Sermones; Liber dialogorum.

Literatura:
◦ K. Höfler: Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen I–III, Wien 1856–66;
◦ G. M. Drewes: Die Hymnen des J. von J., 1886;
◦ R. Holinka: Církevní politika arcibiskupa J. z J. za pontifikátu Urbana VI., 1933;
◦ B. Červinka: Příspěvky k životopisu J. z J., Sb. Historického kroužku, 1933;
◦ J. Snížková: J. z J., Slovesná věda 1952;
◦ J. Kadlec: L'oeuvre homilétique de J. de J., in Recherches de Théologie ancienne et médievale, 1963;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ R. E. Weltsch: Archbishop John of J., Den Haag – Paris 1968;
◦ Jenštejn (sb.), 1977;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md