Jan z Pustiměře

† 1421

Na UK se v r. 1384 stal bakalářem a 1388 mistrem svobodných umění. V r. 1403 byl děkanem artistické fakulty, 1404–05 rektorem univerzity. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) rozebíral kvestii Utrum veritas sit virtus moralis secundum quam in nullo casu est menciendum (Zda je pravda mravní ctností na jejímž základě není možné v žádném případě lhát) a v kvodlibetu M. Jana Husa kvestii Utrum virtutes morales, in voluntate subiective connexe ad invicem, habeant vicia sibi opposita et connexa (Zda existují neřesti protikladné k morálním ctnostem vzájemně spojeným ve vůli).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md