Jan z Říště

* 14.–15. století

Na UK získal hodnost mistra svobodných umění (1392). V l. 1407–08 byl děkanem artistické fakulty. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Myso) rozebíral kvestii Utrum omnis homo, faciens contra conscienciam, edificat ad gehennam (Zda každý člověk, který jedná v rozporu se svým svědomím, spěje k věčné záhubě). V kvodlibetu Michala Prokopa z Kladrub (1417) mu byla adresována kvestie Utrum prudencia realiter distincta a providencia et solercia sit circa materiam omnium virtutum moralium (Zda se rozvážnost, která je reálně odlišná od prozíravosti a píle, vztahuje k celé oblasti morálních ctností).

Bibliografie (z díla):
Sermo (Repleti sunt...) (Hamburg-Maihingen II, Lat. 1 4 57, f. 40a).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md