Tobias Thomas Jelínek

* 19. 2. 1668 Litomyšl

† 16. 5. 1720 Rychnov nad Kněžnou

V r. 1687 vstoupil do piaristického řádu. Na řádových učilištích přednášel filozofii. V r. 1700 v Litomyšli vydal učebnici filozofie Palatium Reginae Philosophiae, v níž z tomistických pozic přehledně vyložil všechny tehdejší filozofické disciplíny (logiku, fyziku, metafyziku, etiku). Pravděpodobně jako první připojil za text výkladový slovníček hlavních filozofických termínů.

Bibliografie:
Palatium Reginae Philosophiae, 1700;
Palaestra philosophica vulgo Philosophia moralis, sive Ethica, 1701.

Literatura:
◦ M. Zemek, J. Bombera, A. Filip: Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, 1992.

jv