Cyril Jež

* 27. 6. 1876 Kojetín

† 22. 9. 1930 Velehrad

Byl členem jezuitského řádu. Teologii vystudoval v Olomouci; doktorát teologie získal na Gregoriánské univerzitě v Římě. Působil jako profesor na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, v l. 1922–25 suploval filozofii na TF UK. V r. 1929 se stal ředitelem Papežského institutu pro slovanské misie na Velehradě. Ve svých pracích zastával obecně katolická hlediska.

Bibliografie:
Osobní Bůh a náboženství, 1923;
Filosofie křesťanská, 1927.

Časopisecké příspěvky:
Svatý Tomáš Akvinský a jeho vztah k filosofii řecké a moderní, Museum 1898.

Literatura:
◦ OSNND;
◦ F. Krejčí: Osobní Bůh a náboženství (rec.), ČM 1924;
◦ J. Král: ČsF, 1937.

md