Lenka Karfíková

* 11. 2. 1963 Praha

Studovala teologii na Komenského ETF v Praze (absolutorium 1986) a na Katolické univerzitě v Eichstättu (licenciát 1991, Synderesis im Sentenzenkommentar Bonaventuras, ThDr. 1996, De esse ad pulchrum esse: Theologische Relevanz der Schönheit im Werk Hugos von St. Viktor). Byla členkou Ústavu pro klasická studia AV ČR, nyní přednáší systematickou teologii na Cyrilometodějské TF UP v Olomouci a na Institutu ekumenických studií v Praze. Autorsky spolupracuje s nakladatelstvím Herder ve Freiburgu i. B. na Handbuch der Dogmengeschichte (Gnadenlehre in der Schrift und Patristik).

Bibliografie:
Studie z patristiky a scholastiky, 1997 (Origenes, Řehoř z Nazianzu, Augustinus, Dionysius Areopagita, Hugo ze Sv. Viktora);
De esse ad pulchrum esse: Theologische Relevanz der Schönheit im Werk Hugos von St. Viktor, Turnhout (Belgie) 1997.

Sborníky:
Jan Eriugena: Svět jako božské zjevení, Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, 1994;
Summa similitudo principii. Pravda jako vnitrobožská adekvace podle Augustinova spisu De vera religione 29, 52–39,73, Veritas vincit – Pravda vítězí. Sb. z kolokvia Ústavu pro klasická studia AV ČR, 1995.

Překlady:
◦ Anselm z Canterbury: Fides quarens intellectum (Proslogion, De veritate, De libertate arbitrii), s před., 1990;
◦ Hugo ze Sv. Viktora: De tribus diebus – O třech dnech (O nezměrnosti, kráse a užitečnosti světa), s před., 1997.

Edice:
◦ Posvátný obraz a zobrazení posvátného (s A. Matouškem), 1995.

a