Rudolf Kolářský

* 2. 9. 1945 Týniště n. Orlicí

Po maturitě na SVVŠ v Hradci Králové (1964) studoval v l. 1965–69 filozofii a sociologii na FF UK; 1979 PhDr. Od r. 1970 působí na FÚ AV ČR. Zabývá se především filozofickými a etickými problémy ekologie.

Bibliografie:
Filosofie a současná ekologická krize (s O. Sušou), 1998.

Sborníky:
Values, Ethics and Environment (s I. Míchalem), Enviromental Ethics 1991;
Současná ekologická krize jako krize filosofie, Existuje ekologická etika? 1991;
Současná ekologická krize a filosofie, Sociální souvislosti ekologické krize a jejího překonávání, ed. P. Kužvart, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Dialektika člověka a prostředí, FČ 1981;
Ekologický kontext potřeb a potřeba filozofie, FČ 1984;
Současná ekologická situace a filozofická problematika subjektu a objektu, FČ 1987;
Filozofický problém techniky a současná ekologická krize, FČ 1988;
Filozofie a pustošení Země (s J. Šmajsem), Současná ekologická krize a potřeba filozofie, FČ 1989;
Několik poznámek o vztahu filozofie a ekologie, FČ 1991;
Filozofický pojem člověka a současná ekologická krize, Ekologie a humanismus (s O. Sušou), Studia humanistica 1992;
Poprvé v dějinách, FČ 1993;
Hlubinná ekologie a její význam pro ekologické myšlení, Etika životního prostředí a kritika antropocentrismu, FČ 1997.

r