Jiří Loukotka

* 3. 2. 1925 Mirotice

† 11. 11. 1981 Brno

Po maturitě na gymnáziu v Písku (1944) studoval v l. 1945–49 na FF UK dějepis a filozofii; PhDr. 1970. V l. 1949–54 působil jako učitel ve Vlčnově a jako středoškolský profesor, ředitel gymnázia a školní inspektor v Uherském Brodě a v l. 1954–70 jako učitel marxistické filozofie na Farmaceutické fakultě MU a na JAMU. V r. 1966 se habilitoval, v r. 1971 byl jmenován vysokoškolským profesorem. V l. 1970–76 byl ředitelem ÚML VŠZ v Brně a v l. 1972–81 ředitelem Ústavu vědeckého ateismu ČSAV v Brně.

Z marxisticko-leninského stanoviska se zabýval dějinami českého myšlení (Humanismus v naší filozofické tradici a dnešek), vztahem náboženství k umělecké tvorbě (O náboženství a umění), proměnami katolických a protestantských filozoficko-teologických koncepcí, problematikou socialistické a ateistické výchovy (Vědecký ateismus a světonázorová výchova), sociálními funkcemi náboženství (Kult svatých a jeho ideologická funkce). Svou koncepci vývoje humanistické tradice v českém myšlení opíral o Nejedlého pojetí dějin české filozofie. Byl kritikem náboženství a stoupencem výchovy k marxistickému světonázorovému přesvědčení. Svou ideologickou a politickou publicistiku ze 70. let shrnul do souboru Za pravdu marxismu-leninismu.

Bibliografie:
Zkušenosti z vědeckoateistické výchovy žáků, 1961;
Humanismus v naší filozofické tradici a dnešek, 1974;
O náboženství a umění, 1974, 2. vyd. 1977, Moskva 1979;
Náboženství a ateismus, 1977, slov. 1980;
Vědecký ateismus a světonázorová výchova, 1979;
Za pravdu marxismu-leninismu, 1979;
Kult svatých a jeho ideologická funkce, 1984.

Sborníky:
◦ Komunistický světový názor a mladá generace, 1974;
◦ Mravní vývoj dítěte za socialismu, 1977;
◦ Základy komunistické výchovy v rodině, 1977;
◦ Náboženstvo a súčasný ideologický boj, 1979;
◦ Aktuální otázky vědeckého ateismu, 1984.

Časopisecké příspěvky:
Příspěvek k otázce církevně náboženských a socialistických společenských tradic, FČ 1962;
The Religons and Artistic Reflection of Reality, SPFFBU 1963, G 7;
Vzpomínka na básníka-učitele Otokara Březinu, Komenský 1968–69;
K charakteristice české filosofie, FČ 1971;
Ke kritice filosofie T. G. Masaryka, Společenské vědy ve škole 1971–72;
K některým aspektům úlohy náboženských ideologií v soudobém antikomunismu, Marxisticko-leninské učení o třídách a křesťanské sociální doktríny, FČ 1972;
K otázce inspiračních zdrojů a obsahu tzv. náboženského umění, Ateizmus 1973;
Vědeckotechnická revoluce a přeměny tradičního náboženského vědomí, FČ 1973;
Člověk a práce, VaŽ 1974;
Křesťanství v konfrontaci mezi včerejškem a zítřkem světa, Ateizmus 1975;
K otázce pojetí národního a mezinárodního v marxisticko-leninské filozofii, FČ 1975;
Světový názor a osobnost, Nová mysl 1975;
Marxista Zdeněk Nejedlý, FČ 1978;
K problematice utváření komunistického morálního vědomí, FČ 1979;
K otázce předmětu a metody vědeckého ateismu, Ateizmus 1980.

Předmluvy:
Dějiny náboženství a poučení z nich, in I. A. Kryveljov: Dějiny náboženství I–II, 1981;
◦ J. G. Jakovlev: Umění v zrcadle světových náboženství, 1983.

Edice:
◦ K aktuálním otázkám vědeckého ateismu, 1974;
◦ Vědecký ateismus, 1977, 21984;
◦ Moderní svět a křesťanství, 1980;
◦ Vědeckoateistická výchova, 1980, 2. vyd. 1983.

Literatura:
◦ J. L., FČ 1982;
◦ Bibliografie J. L., Ateizmus 1982, 1985;
◦ Medailon k nedožitým šedesátým narozeninám J. L., 1985.

jz