Michal z Prahy

† 27. 9. 1401

Také M. Pražský. – Pravděpodobně získal hodnost bakaláře svobodných umění na UK (1377). Zastával funkci vikáře kartuziánského kláštera Zahrada sv. Maří v Praze na Újezdě, od 1386 převora v Aggsbachu (Rakousko) a posléze v Geirachu (Rakousko). (Pražský kartouzský klášter založil Jan Lucemburský v r. 1342, v srpnu 1419 byl vypálen.) V Praze náležel k myslitelům a publicistům sdruženým kolem Jana Jenštejna. Bavorskému vévodovi Ruprechtovi věnoval „knížecí zrcadlo“ (o ctnostech a povinnostech knížete) De quattuor virtutibus pro eruditione principum (1387). Za hlavní ctnosti se v něm označují moudrost, zdrženlivost, spravedlnost a statečnost. Moralistní ráz má i M. Dialogus inter magistrum et virginem de custodia virginitatis. Odborným i morálním radám M., uvádějícím autority a prameny, odpovídalo samostatné zpracování a výrazný i střídmý sloh.

Bibliografie:
De quattuor virtutibus pro eruditione principium, ed. W. G. Storey: Analecta Cartusiana, 1972.

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ E. Herrmann: Historisches Jahrbuch, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985.

md