Mikuláš z Řečice

* 14.–15. století

Na UK v Praze získal hodnost bakaláře (1405) a mistra svobodných umění (1410). Ve šk. r. 1415–16 byl děkanem artistické fakulty. V Husově kvodlibetu (1411, s přezdívkou Valerius) přednesl kvestii Utrum omnes actus humani, de libero arbitrio facti, debent in finem ultimum ordinari a v kvodlibetu Šimona z Tišnova mu byla adresována kvestie Utrum sicud omnis homo est univoce homo cum homine omni, ita est cum omni homine univoce individuum et persona (Zda tak, jak každý člověk spadá pod pojem člověk společně s každým jiným člověkem, spadá s každým jiným člověkem také pod jednoznačný pojem osoba).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md