Josef Mužík

* 24. 9. 1928 Libkov, okr. Domažlice

Po maturitě na Reálném gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích (1948) absolvoval na FF UK studium filozofie a psychologie; PhDr. 1952. R. 1963 dosáhl hodnosti CSc. a r. 1966 se habilitoval pro filozofii. Od r. 1952 pracoval jako asistent na FF UK, od r. 1959 v Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy na UK a od r. 1970 v Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ. V r. 1979 přešel na FF a téhož roku byl jmenován profesorem filozofie; v r. 1986 dosáhl hodnosti doktora věd. Od r. 1981 působil jako vedoucí katedry filozofie do r. 1990, kdy byl nucen předčasně odejít do důchodu, neboť zastával názory odlišné od názorů „oficiálních“. Těžištěm jeho vědeckého zájmu byly filozofické otázky světového názoru a metodologie společenských věd. Pokud jde o jeho filozofické stanovisko, považuje se za marxistu.

Bibliografie:
Subjekt a objekt, 1964;
Světový názor a mladá generace, 1974;
Úvod do teorie světového názoru, 1984;
Filozofie – světový názor – společnost, 1986.

Sborníky:
◦ Věda a ideologie, ed. J. M., 1975;
◦ Vědecký světový názor a hodnoty socialistického člověka, ed. J. M., 1977;
◦ Empirie, teorie a praxe ve společenských vědách, ed. J. M., V. Ruml, 1978;
◦ Dialektika formování socialistického vědomí, ed. J. M., 1981;
◦ K světovému názoru vysokoškoláků, ed. J. M., 1985;
◦ Karel Marx, 1883–1983, ed. J. M., 1985;
Filozofie lidských práv v dějinách, Svoboda člověka a lidská práva v tradici českého myšlení, Občanská a lidská práva, 1992.

Časopisecké příspěvky:
O logice vývoje světového názoru v dějinách a v současnosti, FČ 1986;
K analýze pojmu kulturního člověka současné společnosti, Filozofia 1987;
Pojem víry v marxistické filozofii, FČ 1987;
O razvitiji mirovozzrenija (istoričeskij aspekt), Filosofskije nauki 1987;
O budoucnost vztahu člověka a přírody, FČ 1989;
K opredeleniju suščnosti mirovozzrenija, Věstnik Moskovskogo universiteta 1990.

Literatura:
◦ Filozof J. M. šedesátiletý, FČ 1988.

a