Petr z Hradce Králové

* 14.–15. století

Petrus de Grecz. – R. 1386 získal na UK titul bakaláře a 1389 mistra svobodných umění; 1397 se stal děkanem artistické fakulty a 1442–43 a 1449–50 rektorem (kališnické) univerzity. Jako licenciát – pod M. Janem z Příbrami – se uvedl kvestií Utrum perfectissima felicitas hominis sit speculacio summae veritatis. V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) rozváděl problém Utrum forma sillogistica inter formas argumentacionis sit magis necessaria in nulla materia paciens instanciam (Zda je mezi formami argumentace nejdůležitější sylogistická forma, protože ji není možno zpochybnit).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md