Přech Martinův z Branic

* 14.–15. století

R. 1406 mu byla na UK udělena hodnost bakaláře a 1410 mistra svobodných umění. R. 1408 byl zapsán na právech. V Husově kvodlibetu (1411) mu byla adresována kvestie Utrum cuilibet potencie active correspondet passiva potencia et e contra. Je uveden mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 41v).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md