Jiří Procházka

* 10. 4. 1749 Blížkovice

† 17. 7. 1820 Vídeň

Také Georg Prochaska. – Pocházel z rodiny vesnického kováře. Po absolvování řádového studia ve Znojmě a Olomouci vystudoval ve Vídni lékařství (1776). V l. 1778–91 působil jako profesor anatomie, očního lékařství a fyziologie na LF v Praze (v r. 1789 byl jejím děkanem), od r. 1791 na univerzitě vídeňské. Proslul především svými výzkumy nervových procesů, nervové reflexivní činnosti (odrazu-reflexe vnějšího podráždění ze senzitivních nervů na nervy motorické), ale měl úspěchy i v dalších svých oborech. Už jako mladý lékař se stal členem KČSN, v jejímž rámci se také snažil přispívat k vytváření lepších podmínek pro rozvoj české vědy. Na jeho dílo u nás navázal především J. E. Purkyně.

V souvislosti s prosazením tzv. širšího pojetí předmětu historiografie české filozofie (filozofického myšlení) v 50. letech se začala věnovat větší pozornost i filozofickým předpokladům a dosahům P. díla, zejména jeho pojetí nervové síly („vis nervosa“) jako přirozené síly fyzikálně biologické a jeho dynamické (naturfilozofické) koncepci přírody, přijímající zákon polarity (odvozený z nauky o elektřině) jako univerzální přírodní zákon. Při vzájemné podmíněnosti a spolupůsobení všeho se vším tak dochází k neustálému vznikání nového, k proměnám ve složení i formách těles. Některé P. práce se dočkaly více vydání a také překladů do dalších jazyků; předpokládá se, že s P. reflexivní teorií se seznámil i I. M. Sečenov, zakladatel ruské fyziologické školy.

Bibliografie:
De functionibus systematis nervosi commentatio, 1784, 21800, angl. 1851, Úvaha o funkcích nervové soustavy, př. M. Petráň, 1954, ukázka in Antologie I, 1981;
Lehrsätze aus der Physiologie des Menschen I–II, Wien 1797, 3. vyd. také lat., ruš., pol.; Versuch einer empirischen Darstellung des polarischen Naturgesetzes , Wien 1815, ukázka in Antologie, př. J. Patočka, 1963, Antologie I, př. J. Černý, 1981;
Physiologie oder Lehre von der Natur des Menschen, Wien 1820.

Literatura:
◦ V. Krůta: Med. Dr. J. P. Život, dílo, doba, 1956;
◦ J. Černý: J. P. a jeho zákon přírodní polarity, FČ 1958;
◦ J. Černý: J. P. a dialektika v německé přírodní filosofii, 1960;
◦ Antologie, 1963;
◦ Antologie I, 1981.

jg