Řehoř Lvův z Prahy

* 14.–15. století

(Gregorius Leonis de Praga) r. 1389 získal na UK titul bakaláře a 1396 mistra svobodných umění. R. 1395 byl zapsán na právech. V r. 1405 se stal děkanem artistické fakulty a byl představeným Karlovy koleje. Před r. 1411 přednášel o Aristotelově Politice (Lectio libri Politicorum). V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Ligurtus) zodpovídal kvestii Utrum inter pollicias regalia sit optima pollicia (Zda je království nejlepším státním zřízením). Uvádí se též mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 37r). Je známa rovněž jeho Recommendacio mag. Wenceclai Mirowecz – Miratur natura virum (Praha UK VIII E 5, fol. 137a).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ F. Šmahel: Alma mater Pragensis. K počátkům Univerzity Karlovy, 2016.

md