František Šilhan

* 7. 1. 1905 Smržovka

† 13. 2. 1985 Moravec

Absolvoval německé gymnázium v Bohosudově. V r. 1925 vstoupil v Trnavě do jezuitského řádu. Filozofická studia konal v Oudenbosch a Nijmegen (Holandsko), teologii dokončil v Maastrichtu. V r. 1933 přijal kněžství. V r. 1936 získal na římské Gregoriáně doktorát filozofie. V r. 1937 zakládá Filozoficko-sociologický institut v Benešově (po válce byl Institut přemístěn do Děčína). Přednášel v něm experimentální psychologii a kosmologii. Pro posluchače vydal latinská skripta Psychologia experimentalis a Kosmologia. V r. 1945 se stává provinciálem české provincie SJ. V r. 1950 je v monstrprocesu odsouzen k 25 letům žaláře. (Srov. Církevní komise ÚV KSČ 1949–51, Dokumenty I, 1994.) Po propuštění byl činný i samizdatově a ve spojení s J. Zvěřinou a Z. Mádrem koncipoval vnitřní intelektuální formační síť českého disentu.

I v nepříznivých dobách jako řádový představený organizoval – v rámci strukturalizace jezuitů v českých zemích – tajná filozofická studia, nutná jednak ke kněžské formaci, jednak k prohlubování filozofického vzdělávání kněží. Komunikuje s Lovaňskou univerzitou, Gregoriánou, Innsbruckem, Mnichovem (s tamějšími řádovými filozofickými vysokými školami), aby zajistil přísun literatury, setkání s cizími jezuity atp. Dosáhl toho, že řádová filozofická formace nebyla ani v 50., ani v pozdějších letech ukončena. Jeho přednášky i jeho osobní filozofické myšlení byly vždy pregnantní, erudované i obecně srozumitelné. Ovládal několik jazyků, avšak francouzština mu byla ve filozofii i teologii nejmilejší. Byl ovlivněn J. Maréchalem (to se projevovalo rovněž v jeho pojetí experimentální psychologie podle stejnojmenné učebnice Maréchalovy) a B. J. F. Lonerganem.

Literatura:
◦ Nekrolog, Jezuité, roč. 14, 2005.

ma