Rudolf Stuna

* 12. 9. 1930 Praha

† 11. 2. 2008 Šternberk

Narodil se v učitelské rodině, hlásil se k pokrokové tradici rodu Stunů (Matěj Stuna byl herec a spisovatel v době národního obrození). Vystudoval klasické gymnázium v Prostějově (1950). FF UP v Olomouci (obory filozofie a historie) absolvoval r. 1954. K jeho univerzitním učitelům patřili J. L. Fischer, J. Popelová, Milan Sobotka, B. Markalous, J. Polišenský a F. Kutnar. Řadu let byl vysokoškolským učitelem. V r. 1965 získal vědeckou hodnost kandidáta filozofických věd na základě obhajoby kandidátské dizertace z dějin české filozofie. V r. 1970 byl jmenován docentem (Studie k problematice geneze racionalismu. Pokus o historickofilosofickou úvahu).

Byl publicisticky činný, zajímal se o oblast kultury i poezie. Do FČ psal recenze a zprávy o nových knihách. Přispíval do olomouckých novin, spolupracoval též s kulturně historickou revuí Střední Morava. V brněnské Rovnosti otiskoval medailony moravských kulturních osobností.

Bibliografie:
Neznámá publikace prof. J. L. Fischera, Olomoucký historik filosofie o Kantovi (k životnímu jubileu prof. PhDr. M. Sobotky, DrSc.), Střední Morava, kulturně historická revue 1997;
O díle I. Hrušovského, Filozofia 1997.

a