Karel Tůma

* 6. 9. 1843 Praha

† 9. 5. 1917 Praha

Gymnázium studoval v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a Písku, pak přestoupil na polytechniku do Prahy. Od r. 1863 působil jako žurnalista v redakci Národních listů. Jako redaktor byl v l. 1868–70 vězněn. Velký vliv na něho mělo přátelství s J. Grégrem, K. Sladkovským a J. Barákem. Aktivně se účastnil politického života, v l. 1883–93 byl mladočeským poslancem. V časopise Svoboda uveřejňoval politické články a básně (Hranice vzplála, Píseň české omladiny), přispíval i do Květů, Hlasu, Osvěty, Humoristických listů aj.

S T. politickou činností úzce souvisely jeho historické a životopisné studie; rád psal především o osobnostech evropských a amerických dějin, které pomáhaly vybojovávat svému národu jednotu, svobodu a samostatnost. Smyslem těchto četných portrétů (v r. 1881 vyšly v knize Dějinné charaktery) bylo ukázat, „čeho lze dokázati i sebemenšímu státu, vládne-li v něm zdravý duch a dobrá vůle, posvětí-li se na bojovníka za velikou mravní ideu a vede-li boj ten s rovnou odvahou jako vytrvalostí“. Podobnou myšlenkou se vyznačují i studie o Karlu Havlíčku Borovském (T. se zasloužil i o vydání Vybraných spisů K. H. Borovského, 1886–87) a Juliu Grégrovi. Měl úspěch též jako autor humoristických příběhů Z českých mlýnů, 1885. Zajímal se i o drama a překládal.

Bibliografie:
O boji národa amerického za samostatnost, 1871;
O Jiřím Washingtonu, zakladateli svobody americké, 1872;
Apoštol svobody, 1873;
Ze života malého národa, 1874;
Dějinné charaktery, 1881;
Potlačený národ. Obraz osudův lidu irského pod cizovládou britskou, 1882;
Karel Havlíček Borovský, 1883;
León Gambetta. Obraz života i povahy jeho, 1885;
Z českých mlýnů, 1885;
Život Dr. Julia Grégra, slavného obránce svobody české, 1896;
Bojovníci za svobodu, 1901;
Josef Garibaldi, bohatýr svobody, 1908.

Překlady:
◦ Básně A. Petöfiho, 1871.

Literatura:
◦ D. Panýrek in Máj 1911–12;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ I. Herrmann: O živých a mrtvýchIII, 1940;
◦ J. Neruda: Podobizny II, 1952;
◦ J. Křížek: TGM a česká politika, 1959.

hp